Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskydd regleras i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetsskydd upprätthålls via säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) riksdagens webbplats (nytt fönster)

Svenska kraftnäts roll och ansvar

Svenska kraftnät är tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd. Vi ger bland annat råd, utövar tillsyn över verksamhetsutövares säkerhetsskyddsarbete och hanterar registerkontroller åt vissa verksamhetsutövare inom elförsörjningen.

Som tillsynsmyndighet har Svenska kraftnät föreskriftsrätt vilket innebär att vi utfärdar föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd till elförsörjningen.

Hotbild för elsektorn

Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion i Sverige och behöver skyddas mot bland annat medvetna angrepp. Svenska kraftnät har tagit fram en beskrivning av aktuella antagonistiska hot. Beskrivningen kan bidra till att du som aktör skapar en egen hotbild som är anpassad till din organisation och verksamhet, vilket i förlängningen kan underlätta för dimensionering av skydd.”

Hotbild för elsektorn (2020) (pdf, 153 kB, nytt fönster)

Elförsörjningens aktörers ansvar

Aktörerna inom elförsörjningen ansvarar för att följa Svenska kraftnäts föreskrifter samt vidta åtgärder för att skydda sin verksamhet. Åtgärderna handlar bland annat om att:

  • genomföra säkerhetsskyddsanalys för att identifiera skyddsvärda resurser samt hot och risker mot dessa
  • se till att säkerhetsprövning genomförs innan anställning/anlitande av personal som kommer ta del av information och/eller beviljas tillträde till verksamhet som rör Sveriges säkerhet
  • förhindra röjande av information som rör Sveriges säkerhet, och
    hålla obehöriga utanför verksamhet som rör Sveriges säkerhet.
Granskad