Anmäl att ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet

Om ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elförsörjning eller dammanläggningar så ska ni utan dröjsmål anmäla det till Svenska kraftnät. Om ni inte anmäler er kan det leda till sanktionsavgifter.

Blankett för anmälan

Använd denna blankett när ni anmäler er verksamhet som säkerhetskänslig verksamhet.

Hämta blankett (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vissa av Svenska kraftnäts tillsynsobjekt kan bedriva säkerhetskänslig verksamhet utanför områdena elförsörjning och dammanläggningar. Det innebär att verksamheten har fler tillsynsmyndigheter och därför behöver anmäla sig till fler tillsynsmyndigheter.

Särskilt säkerhetskänslig verksamhet

Det finns verksamheter inom elförsörjningen och dammanläggningar som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet. En särskilt säkerhetskänslig verksamhet innebär att en antagonistisk handling mot verksamheten kan medföra allvarlig eller synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Detta gäller er verksamhet om ni har identifierat att ni har skyddsvärden i

  • konsekvensnivå 4 eller 5, eller
  • att ni har säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsklass hemlig eller kvalificerat hemlig i er verksamhet.

Den som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet är berättigad till en dimensionerande hotbeskrivning (DHB) från Säkerhetspolisen.

Läs mer om dimensionerade hotbild på sidan Den antagonistiska hotbilden.

Anmäl att ni bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet

Om ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska ni enligt Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd anmäla det till Svenska kraftnät.

Anmälan ska inte innehålla några detaljerade uppgifter om den särskilt säkerhetskänsliga verksamheten. Svenska kraftnät rapporterar vidare till Säkerhetspolisen att ni bedriver sådan verksamhet tillsammans med kontaktuppgifter till er säkerhetsskyddschef. Ange därför aktuella kontaktuppgifter till säkerhetsskyddschefen i er anmälan.

Skicka anmälan per post

Anmäla om särskilt säkerhetskänslig verksamhet ska skickas med rekommenderad post till:

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg.

Har du frågor om anmälan av särskilt säkerhetskänslig verksamhet är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Granskad