Blanketter för säkerhetsskydd

Här finns blanketter för säkerhetsskydd. Från den 1 december 2021 gäller den nya säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Svenska kraftnäts blanketter för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elförsörjning och dammanläggningar finns här. Varje blankett innehåller anvisningar om hur de ska fyllas i och skickas in.

För vissa anmälningar eller ansökningar hänvisar vi istället till Säkerhetspolisens blanketter, till exempel för ansökan om registerkontroll och anmälan av säkerhetshotande händelser. På Säkerhetspolisens webbplats finns även förklaringar till hur du fyller i blanketterna.

Blanketter och mallar inom säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats (.html) Ladda ner

Blanketter

Granskad