Hoppa till huvudinnehåll

Blanketter för säkerhetsskydd

Här finns blanketter för säkerhetsskydd. Från den 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Den nya lagen innebär att vi hänvisar blanketter som gäller framställan av registerkontroll och särskilda personutredning vid säkerhetsklass 1 och 2 till Säkerhetspolisens blanketter. På deras webbplats finns även förklaringar till hur du fyller i blanketterna.

Viktigt att notera är att blanketterna ska fyllas i digitalt och sedan skrivas ut och skickas till Svenska kraftnät.

Blanketter och mallar inom säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats (nytt fönster)

Blanketter
Namn Datum Filstorlek
Avvikelse- och händelsehantering (PDF)

Den här blanketten är framtagen för att underlätta för det drabbade företaget att strukturera det misstänkta brottet som man utsatts för samt underlätta den fortsatta hanteringen.

2000-01-01 209 KB
Förslag till skyddsobjekt (PDF)

2015-04-07 235 KB
Förklaring till Avsikt att teckna säkerhetsskyddsavtal.pdf (PDF)

2019-07-11 102 KB
Incidentrapport (DOCX)

2016-06-17 55 KB
Instruktion rapportering av säkerhetsskyddsincidenter (DOCX)

2016-06-17 72 KB
Underlag för ansökan om tillträde till Svenska kraftnät station, teknikbod (DOCX)

2017-04-25 42 KB
Information till dig som ska genomgå säkerhetsprövning (PDF)

I detta dokument finns samtycke till registerkontroll och för särskild personutredning samt en övergripande information om säkerhetsprövning.

2019-07-11 108 KB
Förklaring till Framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (PDF)

Detta är en instruktion för ifyllnad av säkerhetspolisens blankett framställan om registerkontroll, som hittas på Säkerhetspolisens webbplats.

2019-04-03 184 KB
Avsikt att anmäla SSKA (PDF)

Denna blankett ska användas för att anmäla avsikten att teckna säkerhetsskyddsavtal.

2019-07-22 1471 KB
Bekräftelse på att lämplighetsbedömning är genomförd samt att samtycke är inhämtat (PDF)

Blankett där verksamhetsutövaren intygar att samtycke är inhämtat för registerkontroll och i vissa fall särskild personutredning (klass 1 & 2)  samt att lämplighetsbedömning är genomförd. På blanketten finns även möjlighet för verksamhetsutövaren att ange ytterligare information i form av löpnummer och kontaktperson.

2019-04-17 109 KB
Sekretessbevis (PDF)

2019-07-11 102 KB
Inplacering av personal i säkerhetsklass (PDF)

2019-07-22 83 KB
Granskad