Blanketter för säkerhetsskydd

Här finns blanketter för säkerhetsskydd. Från den 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Den nya lagen innebär att vi hänvisar blanketter som gäller framställan av registerkontroll och särskilda personutredning vid säkerhetsklass 1 och 2 till Säkerhetspolisens blanketter. På deras webbplats finns även förklaringar till hur du fyller i blanketterna.

Viktigt att notera är att blanketterna ska fyllas i digitalt och sedan skrivas ut och skickas till Svenska kraftnät.

Blanketter och mallar inom säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats (.html) Ladda ner

Blanketter

Granskad