Den antagonistiska hotbilden

Elförsörjningen och dammanläggningar är viktiga samhällsfunktioner i Sverige och behöver därför skyddas mot bland annat medvetna angrepp. En viktig del i arbetet med säkerhetsskyddsanalysen är att identifiera vilka antagonistiska hot den ska skyddas emot.

Utifrån den samlade hotbilden bedömer ni som bedriver säkerhetskänslig verksamhet hur säkerhetshotet kan påverka er verksamhet och om det finns behov av att vidta ytterligare säkerhetsskyddsåtgärder.

Ett säkerhetshot uppstår då en aktör har både avsikt och förmåga att genomföra skadliga handlingar riktat mot den säkerhetskänsliga verksamheten. Eftersom en aktörs avsikt kan förändras snabbt är en hotbild kortsiktig och behöver uppdateras löpande.

Svenska kraftnäts öppna hotbild för elförsörjningen

Svenska kraftnät har tagit fram en öppet redovisad hotbild med olika typer av antagonister, omvärldsbevakning och bedömning av terrorhotnivåer samt de antagonistiska hot som Svenska kraftnät anser vara mest relevanta för verksamheter i elförsörjningen. Hotbilden kan vara ett av flera underlag i elförsörjningens arbete med att identifiera hot och sårbarheter för er verksamhet.

Öppen antagonistisk hotbild för elförsörjningen – November 2021. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Säkerhetspolisens öppna hotbild

Säkerhetspolisen har tagit fram en övergripande hotbild för säkerhetskänslig verksamhet i Sverige. Säkerhetspolisens öppna hotbild riktar sig till alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Syftet är att stödja verksamhetsutövare i arbetet med att identifiera hot mot säkerhetskänslig verksamhet. Hotbilden kompletterar därför de hot som verksamheten själva har identifierat i sin säkerhetsskyddsanalys. Den utgör en beskrivning av hot från statliga och ideologiskt motiverade aktörer som de säkerhetskänsliga verksamheterna kan behöva skyddas mot.

Dimensionerande hotbeskrivning (DHB)

För de verksamhetsutövare som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet upprättar Säkerhetspolisen en dimensionerande hotbeskrivning (DHB) i samråd med Svenska kraftnät.

  • DHB beskriver en antagen antagonistisk förmåga som säkerhetsskyddsåtgärderna förväntas kunna skydda mot
  • DHB görs även om det inte finns något faktiskt identifierat hot mot den säkerhetskänsliga verksamheten
  • DHB ska utgöra ett underlag för att långsiktigt dimensionera säkerhetsskyddet.

Säkerhetspolisen kommer att begära in er skyddsvärdesbedömning innan en DHB kan upprättas. Utifrån identifierade skyddsvärden och den mottagna DHB:n ska ni sedan dimensionera säkerhetsskyddsåtgärderna.

Mer information om DHB finns på Säkerhetspolisens webbplats. (.html) Ladda ner

Granskad