Ställningstaganden om säkerhetsskydd

Svenska kraftnät får återkommande frågor från företag i elförsörjningen om hur vi som tillsynsmyndighet tolkar delar av säkerhetsskyddslagstiftningen. Frågorna dyker upp i tillsynsärenden, samrådsärenden eller när företag kontaktar Svenska kraftnät för att få rådgivning.

För vissa frågor av större intresse informerar Svenska kraftnät som tillsynsmyndighet här våra principiella ställningstaganden om säkerhetsskyddslagstiftningen för företag som bedriver elförsörjningsverksamhet.

Detta är en del av Svenska kraftnäts uppdrag att ge råd om säkerhetsskydd.

Om ni har frågor om innehållet är ni välkomna att kontakta Svenska kraftnät på sakerhetsskydd@svk.se

Ställningstaganden om säkerhetsskydd

Granskad