Hotbild för elsektorn

Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion i Sverige och behöver skyddas mot bland annat medvetna angrepp. En viktig del i säkerhetsskyddsanalysen är att identifiera vad den säkerhetskänsliga verksamheten ska skyddas mot.

Svenska kraftnät har tagit fram en generell beskrivning av aktuella antagonistiska hot och en kompletterande omvärldsanalys för elförsörjningen. Dessa underlag kan ni använda som ett bidrag till ert arbete med att identifiera hot och sårbarheter för er verksamhet.

Hotbild för elsektorn (2020). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Omvärldsanalys avseende europeisk elsektor 2020. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

It-attacker mot aktörer i elsektorn: lägesbild och trend. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Säkerhetspolisen har också tagit fram en övergripande hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet. Syftet är att stödja verksamhetsutövare i arbetet med att identifiera hot mot den säkerhetskänsliga verksamheten. Hotbilden utgör en beskrivning av hot från de statliga och ideologiskt motiverade aktörer som Säkerhetspolisen följer som säkerhetskänsliga verksamheter kan behöva skyddas mot.

Hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet - juni 2019. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Mer information om Hotbild och dimensionerande hotbeskrivning kan ni hitta på Säkerhetspolisens webbplats. (.html) Ladda ner

Granskad