Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nyheter i säkerhetsskyddslagstiftningen från 1 december

Den 1 december 2021 började flera ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen träda i kraft. Svenska kraftnät ändrar också vissa rutiner och processer från den 1 december 2021. Här har vi samlat information om vissa av ändringarna som kommer påverka verksamhetsutövare inom elförsörjningen och dammanläggningar i närtid.

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elförsörjning och dammanläggningar ska utan dröjsmål anmäla det till Svenska kraftnät. Om en verksamhetsutövare inte anmäler sin verksamhet kan det leda till sanktionsavgifter.

Vissa av Svenska kraftnäts tillsynsobjekt bedriver säkerhetskänslig verksamhet utanför områdena elförsörjning och dammanläggningar. Det innebär att verksamheten kan ha flera tillsynsmyndigheter och därför också behöver anmäla sig till fler tillsynsmyndigheter.

Anmälan gör ni genom att ni fyller i Svenska kraftnäts blankett för anmälan av säkerhetskänslig verksamhet. Ni kan skicka in den från den 1 december 2021 enligt uppgifterna på blanketten.

Anmälan säkerhetskänslig verksamhet (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Anmälan om säkerhetsskyddschef

Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen. Säkerhetsskyddschefens roll är så pass viktig att det från den 1 december 2021 är förenat med sanktionsavgift att inte utse en säkerhetsskyddschef med det ansvar och den organisatoriska placering som framgår av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet. Om en sådan chef saknas ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd verksamhetsutövarens ledning.

Svenska kraftnät vill att alla verksamhetsutövare som anmäler att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet från 1 december 2021 också ska skicka in en ny blankett för Anmälan om säkerhetsskyddschef och säkerhetsskyddschefens ersättare. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddsavtal

Kraven på i vilka situationer säkerhetsskyddsavtal ska tecknas utvidgas från den 1 december. En verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och avser genomföra en upphandling, ingå avtal eller inleda samverkan eller samarbete med en annan aktör, ska teckna ett säkerhetsskyddsavtal med aktören om aktören genom förfarandet kan få tillgång till

 • säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, alternativt
 • annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (konsekvensnivå 3­ och uppåt).

Ni ska göra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning innan ett förfarande som kräver säkerhetsskyddsavtal inleds.

Den nya säkerhetsskyddsförordningen ställer krav på att både den som beslutar om placering i säkerhetsklass och tillsynsmyndighet hålls informerad om säkerhetsskyddsavtal i följande fall:

 1. Avsikt att teckna säkerhetsskyddsavtal.
  Här har Svenska kraftnät tagit fram en ny blankett för avsikt att teckna säkerhetsskyddsavtal (.pdf) Öppnas i nytt fönster som vi hänvisar till från den 1 december 2021. Blanketten ska skickas in med post enligt uppgifterna på blanketten.

 2. Anmälan att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts/har upphört att gälla.
  Här ska den som beslutar om placering i säkerhetsklass skyndsamt skicka vidare informationen i anmälan till Säkerhetspolisen. Ni verksamhetsutövare ska inte längre skicka den informationen själva till Säkerhetspolisen.

  För vissa verksamhetsutövare har Svenska kraftnät båda rollerna men för bolag som står under kommunalt rättsligt bestämmande inflytande är det däremot en kommun eller region som beslutar om placering i säkerhetsklass.

Samtliga underlag som rör säkerhetsskyddsavtal ska skickas med post till:

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Vid frågor om ändringarna kan ni mejla till sakerhetsskydd@svk.se.

Registerkontroller

I den nya säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) finns en del förändringar när det gäller personalsäkerhet. För registerkontrollerna vill vi särskilt uppmärksamma er på att

 • det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att det finns ett samtycke till registerkontroll. Denna ändring innebär att Svenska kraftnät inte längre kommer att kräva in blanketten ”Bekräftelse på att lämplighetsbedömning är genomförd samt att samtycke är inhämtat.”. Ni behöver tänka på att dokumentera samtyckena och bevara dessa.
 • ni som verksamhetsutövare ska skyndsamt informera den som beslutar om placering i säkerhetsklass om att registerkontroller ska avslutas. Den som beslutar om placering i säkerhetsklass ska skyndsamt skicka vidare informationen till Säkerhetspolisen.

Nyheter och förändringar i sin helhet

Svenska kraftnät uppmanar er att ta del av nyheterna och förändringarna i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen i sin helhet.

Lag (2021:952) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnäts tidigare information om förändringarna

Granskad