Personalsäkerhet

Personalsäkerhet ska säkerställa att det bara är de som är pålitliga ur säkerhetssynpunkt som deltar i säkerhetskänslig verksamhet och att dessa har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Behörighet att få ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller tillgång till säkerhetskänslig verksamhet har endast den som

  • har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt
  • har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd
  • behöver uppgifterna eller annan tillgång till verksamheten för att kunna utföra sitt arbete eller på annat sätt medverka i den säkerhetskänsliga verksamheten.

Innan ni låter någon medverka i er säkerhetskänsliga verksamhet ska denne genomgå relevant utbildning. Utbildningen ska ske kontinuerligt och efter behov.

För mer information om personalsäkerhet besök Säkerhetspolisens webbplats och sidan Vägledning i säkerhetsskydd Personalsäkerhet.  (.html) Ladda ner

Granskad