Beslut om placering i säkerhetsklass

Den som något sätt deltar i en säkerhetskänslig verksamhet ska enligt säkerhetsskyddslagen säkerhetsprövas och eventuellt placeras in i säkerhetsklass. Vilka befattningar som berörs av detta framkommer i verksamhetens befattningsanalys. Syftet med en befattningsanalys är att få en tydlig bild av vilka befattningar eller roller som deltar i er säkerhetskänsliga verksamhet.

Det kan även förkomma fall där befattningen eller rollen inte är placerad i säkerhetsklass men där säkerhetsprövning ändå ska genomföras genom en så kallad ”säkerhetsprövning utan inplacering i säkerhetsklass”. Det kan till exempel vara befattningar som endast i enskilda fall tar del av information i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig och-/eller som genom sitt deltagande i verksamheten inte kan orsaka mer än ringa skada för Sveriges säkerhet.

Ansvarsfördelningen för beslut

Enskilda verksamhetsutövare tar i regel inte beslut om placering i säkerhetsklass. Ansvarsfördelningen för beslut om placering i säkerhetsklass ser ut så här:

  • Svenska kraftnät tar beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 för enskilda verksamhetsutövare inom områdena elförsörjning och dammanläggningar.
  • För bolag med kommunalt rättsligt bestämmande beslutar kommunen eller regionen om placering i säkerhetsklass 2 och 3.
  • Regeringen beslutar om placering i säkerhetsklass 1 efter ansökan från den som beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 för er verksamhet.

Läs mer om placering i säkerhetsklass i Svenska kraftnäts vägledning Beslut om placering i säkerhetsklass (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Ansök om placering i säkerhetsklass genom att använda denna blankett (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Granskad