Registerkontroll

Svenska kraftnät ansöker om registerkontroll för befattningar placerade i säkerhetsklass åt verksamhetsutövare inom områdena elförsörjning och dammanläggningar. Det gäller dock inte för bolag med kommunalt rättsligt bestämmande inflytande. Dessa får istället vända sig till sin kommun alternativt region.

Det är ni som verksamhetsutövare som ansvarar för att det finns ett samtycke till registerkontroll. Ni behöver tänka på att dokumentera samtyckena och bevara dessa.  

Om personen inte förekommer i register

Säkerhetspolisen genomför registerkontroller efter ansökan från den som har beslutat om placering i säkerhetsklass för er verksamhet. Registerkontrollen sker genom sökning om personen förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen. För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs även en registerkontroll för en eventuell make, maka, partner eller sambo.

Om det inte kommer fram något som kan ge anledning till åtgärd vid registerkontrollen redovisar Säkerhetspolisen detta till den som beslutar om placering i säkerhetsklass för er verksamhet. Denne förmedlar sedan informationen till er.

Om personen förekommer i register

Om uppgifter om personen förekommer i något av de register som kontrolleras är det Registerkontrolldelegationen som beslutar om uppgiften ska lämnas ut för säkerhetsprövning eller inte. Registerkontrolldelegationen är en del av Säkerhets- och integritetskyddsnämnden.

Registerkontrolldelegationen beslutar även om den kontrollerade personen ska få möjlighet att ta del av uppgifterna och yttra sig om dem innan de eventuellt lämnas ut. Om uppgifterna lämnas ut blir dessa en del av underlaget för säkerhetsprövningen.

Avsluta registerkontroll

När en anställning avslutas eller något annat som motiverat att en placering i säkerhetsklass upphör, ska ni skyndsamt anmäla att registerkontrollen ska avslutas till den som har beslutat om placering i säkerhetsklass.

Avanmälan ska fyllas i på Säkerhetspolisens blankett för upphörande av registerkontroll och skickas till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät ansvarar för att avregistrera registerkontrollen mot Säkerhetspolisen.

Ansökan om ny registerkontroll

Vid följande tillfällen behöver ni skicka in en ny registerkontroll även då en person redan har en aktiv registerkontroll:

Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass på Säkerhetspolisens webbplats (.html) Ladda ner

Granskad