Säkerhetsprövning

En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att delta i säkerhetskänslig verksamhet eller ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det kan utöver anställda exempelvis vara leverantörer och konsulter eller personer som genom olika typer av samarbeten och samverkan kommer i kontakt med den säkerhetskänsliga verksamheten.

Säkerhetshetsprövningen ska ske innan personen börjar delta i den säkerhetskänsliga verksamheten och ska alltid innefatta

  • en grundutredning
  • säkerhetsprövningsintervju.

Beroende på vilken säkerhetsklass personen ska placeras i gäller följande:

  • För säkerhetsklass 3 – registerkontroll
  • För säkerhetsklass 2 – registerkontroll och en särskild personutredning (ekonomisk kontroll). Ibland genomför även Säkerhetspolisen en intervju för säkerhetsklass 2
  • För säkerhetsklass 1 – registerkontroll, särskild personutredning och att Säkerhetspolisen genomför en intervju med den sökande.

När ni har genomfört en grundutredning och säkerhetsprövningsintervju ska ni bedöma om personen är pålitlig ur säkerhetssynpunkt utifrån den informationen som har framkommit så långt.

Nästa steg i säkerhetsprövningsprocessen är att kontakta Svenska kraftnät eller er kommun/region för att skicka in en ansökan om registerkontroll. När ni har fått resultatet av registerkontrollen gör ni er slutliga bedömning.

Ni ska ha en löpande säkerhetsprövning av dem som deltar i er säkerhetskänsliga verksamhet för att kunna upptäcka avvikelser eller problem i ett tidigt skede.

Granskad