Rapportera särskilt säkerhetskänslig verksamhet

Om ni i er säkerhetsskyddsanalys har identifierat att ni bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet inom elförsörjningen ska ni rapportera det till Svenska kraftnät. Den som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet är berättigad till en dimensionerande hotbeskrivning (DHB) från Säkerhetspolisen.

En särskilt säkerhetskänslig verksamhet innebär att en antagonistisk handling mot verksamheten kan medföra synnerligen allvarlig eller allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Detta innebär att ni har gjort bedömningen att någon del av er säkerhetskänsliga verksamhet har

  • konsekvensnivå 4 eller 5
  • eller att ni har säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsklass hemlig eller kvalificerat hemlig i er verksamhet.

Ni ska enligt Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd rapportera till Svenska kraftnät att ni bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet.

2 kap. 6 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapporteringen ska inte innehålla några detaljerade uppgifter om den särskilt säkerhetskänsliga verksamheten. Svenska kraftnät rapporterar vidare att ni bedriver sådan verksamhet tillsammans med kontaktuppgifter till er säkerhetsskyddschef till Säkerhetspolisen.

Ange därför gärna aktuella kontaktuppgifter (e-post, postadress och telefonnummer) till säkerhetsskyddschefen i er anmälan.

Särskilt säkerhetskänslig verksamhet ska rapporteras till Svenska kraftnät med lämpligt säkerhetsskydd. Det kan till exempel ske med rekommenderad post till:

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg.

Har du frågor om anmälan av särskilt säkerhetskänslig verksamhet skicka dessa till epost: sakerhetsskydd@svk.se.

Dimensionerande hotbeskrivning upprättas

För de verksamhetsutövare som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet upprättar Säkerhetspolisen en dimensionerande hotbeskrivning (DHB) i samråd med Svenska kraftnät. Detta enligt 2 kap. 8 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2).

  • En DHB beskriver en antagen antagonistisk förmåga som säkerhetsskyddsåtgärderna förväntas kunna skydda mot.
  • DHB görs även om det inte finns något faktiskt identifierat hot mot den säkerhetskänsliga verksamheten.
  • DHB ska utgöra ett underlag för att långsiktigt dimensionera säkerhetsskyddet.

Säkerhetspolisen kommer att begära in er skyddsvärdesbedömning innan en DHB kan upprättas. Utifrån identifierade skyddsvärden och den mottagna DHB ska ni sedan dimensionera säkerhetsskyddsåtgärderna.

Mer information om DHB hittar du hos Säkerhetspolisen (.html) Ladda ner

Granskad