Vägledningar

Här hittar ni vägledningar om säkerhetsskydd. Observera att Säkerhetspolisens vägledningar ännu inte har uppdaterats till ändringarna i säkerhetsskyddslagen och den nya säkerhetsskyddsförordningen. Läs därför vägledningarna tillsammans med de aktuella författningarna.

Granskad