Intresseanmälan - leverera reserver

Lämna din intresseanmälan via webbformuläret om du önskar leverera reserver till Svenska kraftnät.

Volym (MW)
Tidsåtgång för aktivering (aktiveringstid)
Uthållighet vid fullständig aktivering
Välj elområde
Hur sker styrningen av enheten eller gruppen?
Realtidsmätning av effekt finns
Infrastruktur för elektronisk kommunikation av realtidsmätvärden finns
Möjlighet att lämna planer och bud via Ediel finns

 
 
Granskad