Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sök på webbplatsen

Söker du efter kontaktuppgifter till en medarbetare? Enklaste sättet att komma i kontakt med någon av oss på Svenska kraftnät är att maila på fornamn.efternamn@svk.se. För ytterligare kontaktuppgifter besök sidan Kontakta oss.   

Visar 103 träffar på geomagnetiska stormar

Sortera efter:
Visa endast:
Personer som sökte på geomagnetiska stormar sökte även på: ö-drift
 • Branschens behov av stöd inom informations- och säkerhetsområdet: Förstudierapport (PDF)

  sättas in som följd av exempelvis kraftiga stormar, IT-baserade angrepp eller fel, terroraktioner ... det senaste årtiondet landet blivit utsatt för stormar som renderat förödelse som tidigare inte skådats

 • Stämpling och värdering av skog startar i augusti

  Med start i augusti ska skog som behöver avverkas för att ge plats åt ledningen stämplas och värderas. Ingen skog avverkas emellertid förrän Svenska kraftnät fått koncession från Energimarknadsinspektionen och tillstånd att bygga ledningen, ett beslut som väntas under hösten 2018.

 • Vårt uppdrag

  Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet.

 • 2021 Möte 4: Bilaga 4 Energiöar (PDF)

  en 2021 Möte 4: Bilaga 4 - Energiöar ... Vicepresident, Energy Islands, Energinet HANNE STORM EDLEFSEN OFFSHORE WIND IN EU 3 % of the space

 • Tema: att arbeta med kraftsystemet

  En fungerande elförsörjning är central för att säkerställa samhällets funktioner, möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle och en fortsatt utveckling av samhälle, näringsliv och välfärd. Vårt grunduppdrag är att säkra detta alla dagar, dygnet runt.

 • Ersättning

  Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer. Lagen innebär att man som fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning efter det att elförbindelsen byggts som innan.

 • Svenska Kraftnäts Klimat- och sårbarhetsanalys - sammanfattande rapportdocx (PDF)

  rekommenderade analyser av energisektorns sårbarhet för stormar, översvämningar samt ras och skred. Svenska kraftnäts ... och skogsbrand, åska, frekvens och styrka på stormar och moln. I arbetet med den här klimat- och sårbarhetsanalysen

 • Presentation digitalt samrådsmöte 16 juni 2020 (PDF)

  20 30 40 50 60 70 80 år 25% tillägg Rotnetto Storm o torkskador Förtidig avverkning Markvärde

 • Skogligt underhåll en förutsättning för kraftledningsnätet

  Svenska kraftnät förvaltar i runda slängar 16 000 kilometer kraftledningsgator. De löper till allra största delen genom växande skog som med jämna mellanrum behöver röjas för att inte äventyra driftsäkerheten i ledningsnätet. Följ med Andreas Grändborn, specialist inom skogligt underhåll, ut på fältbesök.

 • Nordic perspectives on MAF (PDF)

  6. Weather patterns - extreme heat and extreme storm ........................... 11 7. No Russian cross-border ... 6. Weather patterns – extreme heat and extreme storm Lack of generation adequacy in the Nordic system