Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om modellen för elstöd till hela landet

Stödnivå är detsamma som medelpriset i öre/kWh för förbrukad el i elområdet, minus det nationella referenspriset.

Elstödet till privatpersoner för perioden november-december 2022 har en begränsning på 80 procent. 

Stödnivå = 0,8 (Medelpris minus Nationellt referenspris)

För att få fram vilken ersättning man får ska stödnivån multipliceras med förbrukningen för perioden. 

Medelpris

Medelpriset i öre/kWh är det genomsnittliga elpriset på elbörsen för respektive elområde under den 12-månadersperiod som legat till grund för beräkningen (november - december 2022)

karta som visar ersättningsnivåerna per elområde för elstödet nov-dec 2022

Ta del av bildens innehåll som pdf (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Uppgifterna om genomsnittligt elpris och historiska elpriser utgår från elpriser på dagen-före-marknaden enligt elbörsen Nord Pool.

Till Nord Pools webbplats (på engelska) Öppnas i nytt fönster

Nationellt referenspris: 75 öre/kWh

Svenska kraftnät anser att stöd inte ska betalas ut vid normala prisnivåer och referenspriset på 75 öre/kWh ligger ungefär 25 % högre än det högsta medelvärdet som har noterats det senaste decenniet.

Nivån på referenspriset har också bestämts med hänsyn tagen till det totala belopp som är tillgängligt för finansiering av stödet eftersom ett lägre referenspris skulle sakna finansiering.

Sammanställning av genomsnittliga elpriser och ersättningsnivå per elområde

Elområde Medelpris
(nov-dec 2022)
Ersättningsnivå
SE1 165 öre/kWh 90 öre/kWh
SE2 165 öre/kWh 90 öre/kWh
SE3 201 öre/kWh 126 öre/kWh
SE4 204 öre/kWh 129 öre/kWh

Kontakt

Försäkringskassan ansvarar för utbetalningarna för elstödet för november och december 2022 till privatpersoner i hela landet. De tar nu fram en tidplan för utbetalningarna och återkommer när de vet mer. Försäkringskassan svarar på frågor om utbetalningen. Öppnas i nytt fönster

Ditt elnätsföretag svarar på frågor om din elförbrukning, byte av elmätare och andra frågor kopplade till anläggnings-id.

Granskad