Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Energimarknadsinspektionen har godkänt ansökan om ett nytt elstöd till näringsidkare och juridiska personer.

Regeringskansliet har remitterat två förslag som reglerar hur elstödet till företag ska utformas och ger Skatteverket förutsättningar att hantera utbetalningarna av stödet. Enligt förslaget kan ansökan om stöd göras tidigast den 30 maj 2023 och ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 25 september 2023.

När remisstiden har gått ut kommer regeringskansliet skicka en statsstödsansökan till EU-kommissionen för godkännande.

Förslag till förordning om elstöd till företag (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Information på Skatteverkets webbplats om elstöd till företag Öppnas i nytt fönster

Den 16 november, 2022 godkände Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnäts tidigare ansökan för elstöd med tillägget att företag med stor förbrukning skulle göra en ansökan för att få ta del av stödet över en specificerad nivå.

Regeringen gjorde bedömningen att Ei:s beslut innebär att stödets utformning utgör ett otillbörligt statsstöd och därmed inte är genomförbart.

Svenska kraftnät ansökte om den 4 januari om elstöd för näringsidkare och juridiska personer. Den 11 januari godkände Energimarknadsinspektionen ansökan.

Läs regeringsuppdraget på regeringens webbplats  Öppnas i nytt fönster

Ansökan om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera en nödåtgärd för näringsidkare och juridiska personer (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Redovisning i samband med regeringsuppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för näringsidkare och juridiska personer med dnr l2022/02422 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Missiv: Ansökan om att finansiera ett stöd till näringsidkare och juridiska personer genom intäkter från överbelastning (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om elstödet för näringsidkare och juridiska personer

Kontakt

Skatteverkat kommer att ansvara för utbetalningarna för elstödet till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 för perioden oktober 2021 till september 2022. När regeringens förordning är klar så kommer det att finnas mer information om hur utbetalningarna kommer att hanteras.

Granskad