Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

CoordiNet

Svenska kraftnät arbetar på flera fronter med att hantera kapacitetsbristen. Det EU-finansierade Horizon 2020 projektet CoordiNet är ett sätt att möta utmaningarna. Projektet sker i samverkan med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution. Första testperioden skedde under vintern 2019/2020, skalades upp under vintern 2020/2021 och genomförs vintern 2021/2022.

Svenska kraftnät investerar stort i att förstärka transmissionsnätet på lång sikt bland annat genom att förstärka befintliga ledningar, men även genom att bygga nya ledningar.

Dock finns det kortsiktiga lösningar för att få ett smartare elsystem, som innebär att inte bygga nya ledningar. Projektet CoordiNet kan vara ett sätt bidra till att möta utmaningen med den ökande risken för kapacitetsbrist.

EU-projektet CoordiNet är ett omfattande projekt och kommer att innehålla flera olika delmoment. Ett är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla och därmed kapa effekttoppar som kan bidra till att minska kapacitetsbristen.

Tillsammans med Vattenfall Eldistribution och E.ON i CoordiNet skapas fyra marknadsplatser för flexibilitet där elnätens leverantörer och kunder ska kunna bidra med ökad och minskad last samt med ökad och minskad produktion.

I Uppland och Malmö kommer det även vara möjligt att flexibilitet som inte avropas för att hantera lokala flaskhalsar, skickas vidare för att delta på Svenska kraftnäts mFRR-marknad. Det leder till bättre affärsmöjligheter för flexleverantörer eftersom det ökar möjligheten att flexleverantörens bud avropas.

Lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet

Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet genomförs på fyra områden i Sverige. Förutsättningarna och problemen på dessa platser är olika.

  • Uppland och Skåne: Ökade effektförfrågningar på grund av att stadsutvecklingen medför kapacitetsbrist.
  • Västernorrland/Jämtland: Problem med att vind- och vattenkraftsproduktion behöver begränsas på grund av tillfällig minskning av nätkapaciteten.
  • Gotland: Överföringskapacitet till fastlandet är begränsad vilket medför utmaningar med balanseringen. Utbyggnaden av vindkraft har bromsats upp, samtidigt som det finns politiska mål om 100 % förnybar energi.

Utöver det är det av vikt att undersöka hur koordineringen mellan de olika aktörerna i elnäten behöver förbättras, automatiseras och digitaliseras.

Tidplan för projektet

Projektet genomfördes på mindre skala i demoprojekt 2019/2020, på större skala 2020/2021 och fortsätter även vinter 2021/2022.

Marknadsbaserade lösningar som frigör mer kapacitet, kan vara en viktig överbryggning medan vi bygger nya nät. Potentiellt sett, för framtiden, kan det även minska behovet av utbyggnad av nätet

Om marknadslösningarna fungerar kan det finnas möjlighet att implementeras som permanenta lösningar. Resultatet av projektet kommer också att möjliggöra en integrering av en högre andel förnybara energikällor i kraftsystemet.

Nyheter om CoordiNet

Samverkan central för utveckling av nya flexibilitetslösningar

Kort om CoordiNet

CoordiNet är ett EU-projekt och omfattar tre länder och 23 aktörer med en budget på totalt 150 miljoner kronor.

Genom projektet CoordiNet undersöks bland annat möjligheterna till mer effektivt användande av elnätet tillsammans med elnätsföretag i såväl Sverige som i övriga Europa.

I Sverige drivs arbetet främst av Vattenfall Eldistribution. E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät.

Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för flexibilitet kommer att genomföras i fyra områden i Sverige: Uppland, Skåne, Västernorrland/Jämtlands län och Gotland.

Läs mer hos Vattenfall Eldistribution. Öppnas i nytt fönster

Läs mer hos E.ON Energidistribution. Öppnas i nytt fönster

Granskad