Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dynamisk ledningskapacitet

Dynamisk ledningskapacitet, Dynamic Line Rating, testas i två forskningsprojekt på Svenska kraftnät med syftet att effektivisera överföringskapaciteten på kritiska ledningar. Tekniken innebär att sensorer installeras på faslinorna och skickar information i realtid om ledningen faktiska kapacitet, som ofta överstiger den beräknade kapaciteten.

Kapacitetsbristen till våra städer växer i takt med att elektrifieringen i samhället tilltar men behovet av el finns redan idag. Den långsiktiga lösningen med att bygga ut transmissionsnätet till 2030 är nödvändig men tekniskt komplicerat.

För att Svenska kraftnät ska kunna ha så bra driftsäkerhet under tiden som transmissionsnätet byggs ut behövs smarta kortsiktiga lösningar på befintligt transmissionsnät. En av dessa är dynamisk ledningskapacitet, "Dynamic Line Rating".

Tekniken främjar effektiv och driftsäker elöverföring

Dynamisk ledningskapacitet (Dynamic Line Rating) är en teknik där faktiska värden mäts via sensorer som installeras på ledningarna och erbjuder möjligheten att öka överföringen när marginalerna tillåter detta.

Tekniken ger information om vilken den faktiska överföringskapaciteten är på ledningen i varje given stund, vilket ofta överstiger den beräknade kapaciteten. Om informationen kan integreras med kontrollrummets system, kan driften anpassas efter rådande förutsättningar på enskilda ledningar och periodvis höja kapaciteten.

Tekniken är även användbar vid motsatsförhållanden, när den faktiska kapaciteten understiger den beräknade. Med informationen från sensorerna kan kapaciteten regleras ner under dessa perioder för att undvika risker för överbelastningar i nätet.

I verktyget hämtas även väderdata och annan relevant information in för att skapa prognoser under dygnet som kan användas för en mer precis driftplanering.

Pilotprojekt i Stockholm och Skåne

Sedan hösten 2018 har ett pilotprojekt genomförts på en högt belastad 220 kV-ledning i Stockholmsområdet. Projektets syfte har avgränsats till att testa teknikens funktionalitet, och resultatet har varit positivt.

I ett nytt pilotprojekt ska tekniken nu installeras på ledningar som går från Söderåsen, via Barsebäck ner till station Sege utanför Malmö. Precis som i Stockholm är överföringskapaciteten till Malmö ansträngd och efterfrågan om ökade eluttag har inte kunnat beviljas förrän de ålderstigna transmissionsnätsledningarna som försörjer regionen förnyats, vilket är beräknat till 2023.

Granskad