Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilotstudie: Ökad leverans av stödtjänster från energilager

Pilotstudien för resurser med begränsad energireserv möjliggör budgivning samtliga timmar på dygnet och avser FCR-D upp och ned. Projektet fortsätter till dess att nya tekniska krav för FCR har börjat gälla (1 september 2023). Syftet med pilotstudien är både att öka likviditeten på marknaden och att höja kunskapen om hur dessa resurser samspelar med kraftsystemet. Anmälan är nu stängd.

Under pilotstudien kan alltså så kallade LER-resurser delta på marknaden för FCR-D samtliga timmar.

Ambitionen är att en ökad andel resurser med begränsad energireserv kan tillåtas delta på marknaden permanent efter studien, med liknande villkor som under pilotstudien.

Anmälan stängde den 1 juni 2023 när de nya tekniska kraven för FCR publicerades. De nya tekniska kraven för FCR finns på sidan Förkvalificering

Volym FCR-D som ingår i pilotstudien

En viss andel LER tillåts delta samtliga timmar på dygnet. Hur stor volym FCR-D som tillåts ingå i pilotstudien begränsas till en del av det totala svenska volymkravet för FCR-D. Totalt tillåts 60 MW. Sedan piloten startade 2020 har cirka 6 MW gått med i studien.

Fler ska få möjlighet att delta på marknaden

Att tillgängliggöra marknaderna för stödtjänster för nya tekniker är ett viktigt steg i att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet och att upprätthålla driftsäkerheten på ett effektivt sätt även i framtiden.

Att energilager eller andra tekniker med en begränsad uthållighet deltar på Svenska kraftnäts marknader är ganska nytt, så det behövs vissa anpassningar av regelverk och IT-system givet de tekniska egenskaperna hos energilager.

Samtidigt så finns det ny lagstiftning på EU-nivå som särskilt reglerar villkoren för hur ett energilager får leverera stödtjänster. De tekniska kraven är utformande utifrån kraftsystemets tekniska behov och måste uppfyllas av de som bidrar med stödtjänster.

Förutsättningar för deltagande i pilotstudien

  • Beskrivningen av återhämtningsstrategi godkänns av Svenska kraftnät
  • Aktören sparar data för återstående energimängd som skickas på begäran
  • Övriga tekniska krav uppfylls och godkänns vid test i ordinarie förkvalificering

Särskilda regler och förutsättningar för leverans av stödtjänster från energilager

Svenska kraftnät vill tydliggöra och förklara de särskilda regler och förutsättningar som gäller vid leverans av stödtjänsterna frekvenshållningsreserv för normaldrift (FCR-N) och frekvenshållningsreserv för störningar (FCR-D) från energilager. Avsnitten om krav på uthållighet, tillgänglighet och återhämtning samt hur bud lämnas gäller även andra teknikslag som har en begränsad energireserv.

Krav på uthållighet

FCR-bud för energilager skickas in antingen som produktion eller som förbrukning. Om det finns både förbrukning och produktion bakom samma anslutningspunkt, och enheten används för att leverera en stödtjänst, behöver produktion och förbrukning mätas separat.

För generell information om bud och krav på mätning, se Svenska kraftnäts Balansansvarsavtal med tillhörande bilagor.

Krav på återhämtning

För FCR-N ställs inget specifikt krav på tid för återhämtning men hänsyn till återhämtningstid ska tas i samband med att bud lämnas.

För FCR-D ska återhämtning ske så snart som möjligt, inom två timmar.

Leverantörens strategi för återhämtning utvärderas i den så kallade förkvalificeringen.

Lämna FCR-bud från energilager

FCR-bud för energilager skickas in antingen som produktion eller som förbrukning. Om det finns både förbrukning och produktion bakom samma anslutningspunkt, och enheten används för att leverera en stödtjänst, behöver produktion och förbrukning mätas separat.

För generell information om bud och krav på mätning, se Svenska kraftnäts Balansansvarsavtal med tillhörande bilagor.

Kontakt

Vid frågor om pilotstudien, kontakta Svenska kraftnät via e-post: fcr@svk.se.

Mer information

Bidra med reserver

Vägledning för att leverera reserver (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Information om Förkvalificering

Översiktlig kravbild för reserver (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Handel med och prissättning av reserver (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Information om balansansvarsavtal, dokumentet och tillhörande bilagor finns under Balansansvarsavtal i Aktörsportalen

Granskad