Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur går processen med elområdesöversyn till?

Enligt regelverket ska systemansvariga för transmissionsnät (TSO:er) gemensamt ta fram förslag till metod för indelning av elområden, genomföra översyner av indelningarna samt ange alternativa elområdesindelningar att utvärdera för varje s.k. kapacitetsberäkningsregion. Både metod och förslag på alternativa elområden att utreda ska godkännas enhälligt av tillsynsmyndigheterna, annars hänvisas besluten till den europiska gemensamma tillsynsmyndigheten, ACER.  

Efter beslut om metod och alternativa indelningar inleds själva översynen. TSO:erna ska då analysera förslagen enligt den godkända metoden och en rekommendation att bibehålla eller förändra befintlig elområdesindelning ska lämnas till berörda medlemsländer eller deras utsedda tillsynsmyndigheter.

Merparten av Svenska kraftnäts arbete med översynen kommer att ske på nordisk nivå, där befintliga och alternativa indelningar kommer att utvärderas utifrån korrekthet och förutsättningar att bidra till en säker och kostnadseffektiv drift samt en samhällsekonomiskt optimal utveckling av kraftsystemet.

Efter den initiala översynen kommer Svenska kraftnät att utvärdera och bedöma behov av ytterligare översyner regelbundet.