Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översyn av villkoren för anslutningar till transmissionsnätet

Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att se över hanteringen av förfrågningar om nyanslutningar och ökat abonnemang.

Hanteringen av ansökningar att ansluta till transmissionsnätet eller utöka sitt abonnemang, utgår idag från principen att ansökningarna behandlas i turordning. De handläggs/utreds efter den tidpunkt de registrerats. Nuvarande lösning togs fram under en tid då elmarknaden hade färre aktörer än idag.

Förutsättningarna har förändrats

Anpassningen till den gröna energiomställningen kombinerat med nya användarmönster förändrar kraftsystemet. Andelen väderberoende el ökar, det är trångt i näten, aktörerna har blivit fler och efterfrågan på el ökar kraftigt. Sverige och Europa har avreglerade elmarknader och el handlas under fri konkurrens.

Nytt regeringsuppdrag

I regleringsbrevet 2022 fick Svenska kraftnät i uppdrag att analysera om dagens hantering av förfrågningar om nyanslutningar till nätet och av förfrågningar om ökat abonnemang är ändamålsenlig eller om förtydliganden eller förändringar behövs.

Svenska kraftnät ser positivt på uppdraget och analyserar nu möjligheterna till en mer ändamålsenlig princip utifrån de förutsättningar som råder idag. Principen ska fortsatt vara transparent och icke-diskriminerade, samtidigt som den tar hänsyn till klimatmål och samhällsnytta.

Nuvarande anslutningsprincip är att den som först ansökt om en anslutning (datum för inkommen ansökan) eller ett utökat abonnemang i ett (nät)område har företräde till den tillgängliga kapaciteten. Ytterligare tillgänglig kapacitet tilldelas den part som ansökt därefter.

Samverkan med intressenter

Frågan om eventuella ändrade principer ska samverkas med relevanta branschorganisationer och myndigheter och Svenska kraftnät avser att samråda med berörda intressenter för att fånga alla relevanta perspektiv. Bland annat genom en workshop under hösten 2022.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast 30 november 2022.

Mer information

Mer information om anslutning till transmissionsnätet

Granskad