Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Auktionering av EPAD:s

Med start den 7 februari 2023 genomför Svenska kraftnät regelbundet auktionering av så kallade EPAD-kontrakt motsvarande cirka 10 procent av det svenska nätets kapacitet att överföra el mellan områdena SE2 och SE3 respektive SE3 och SE4. Auktionerna är en del av Svenska kraftnäts pilotprojekt, med syfte att stödja likviditeten i den finansiella marknaden och förbättra möjligheterna för marknadens aktörer att prissäkra sin produktion eller förbrukning.

Auktionerna genomförs av Svensk kraftmäkling (SKM) på uppdrag av Svenska kraftnät och bygger på att Svenska kraftnät, i god tid innan respektive auktionstillfälle äger rum, annonserar vilka volymer samt kontrakt/produkter man avser erbjuda.

Kontrakten auktioneras genom att Svenska kraftnät anger sig villiga att köpa en viss volym i EPAD-kontrakt i en auktion på ena sidan av en budområdesgräns (till exempel SE2) och att sälja motsvarande volym i en auktion på den andra sidan (till exempel SE3).

Priset i respektive auktion bestäms enligt principen marginalprissättning. Köp - och säljtransaktionen är kopplade i auktionerna i två angränsande elområden. I den meningen att båda transaktionerna går igenom förutsatt att marginalpriset som Svenska kraftnät får köpa för i det ena budområdet är detsamma, eller lägre, än marginalpriset som Svenska kraftnät får sälja till i det andra budområdet. Svenska kraftnät måste alltid köpa och sälja identiska volymer i varje kopplat auktionspar.

Pilotprojektet pågår med regelbundna auktioner under 2023, med möjlig förlängning med ytterligare ett år.

I följande dokument finns material med principer för auktionerna och handelsregler. Materialet kan komma att uppdateras.

Handelsregler (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Trading rules (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Auktionsschema (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Resultat tidigare auktioner

SKM - Svensk Kraftmäkling (.php) Ladda ner

Granskad