Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilotstudie: Leverans av stödtjänster från resurser med variabel produktion eller förbrukning

Svenska kraftnät genomför en pilotstudie om leverans av reserver från resurser med variabel produktion eller förbrukning.

Syftet med pilotstudien är att i samverkan med branschen skapa en förståelse för förutsättningarna för variabla resurser att bidra med tjänster samt att utreda hur förkvalificeringsprocessen ska gå till för resurser med variabel produktion eller förbrukning.

De aktörer som deltar i studien kan också visa upp sina förslag på nya tekniska lösningar. Detta kan i sin tur tydliggöra behov av att justera förslaget till förkvalificeringsprocess.

Målet är att en blandning av aktörer och teknikslag ska delta för att få en samlad och nyanserad bild av kravverifieringens genomförbarhet och för att utbyta erfarenheter.

Pilotstudien påbörjades i januari 2022 och pågår under 2023 med eventuell förlängning. Intresseanmälan till pilotstudien är stängd.

Projektet är en del av Svenska kraftnäts kontinuerliga arbete för att förbättra förutsättningarna för fler aktörer och tekniker att delta på marknaderna för stödtjänster.

Read about this pilotstudy in English 

Förkvalificering är stängd

För att aktören som har anmält sig till pilotstudien ska få delta på berörda reservmarknader krävs en godkänd initial förenklad förkvalificeringsansökan. Förkvalificeringsansökan är stängd nu.

Reserver som omfattas

Pilotstudien kommer att omfatta frekvenshållningsreserver (FCR-N, FCR-D uppreglering och FCR-D nedreglering), frekvensåterställningsreserver (aFRR och mFRR) samt den avhjälpande åtgärden snabb frekvensreserv (FFR). Exempel på teknikslag som kan vara intressanta är bland annat vindkraft, solkraft och förbrukningsresurser med underliggande effektvariationer.

Praktiska förutsättningar för deltagare

Aktören väljer marknad

Deltagande sker på frivillig basis. Aktörer deltar på marknaden för en eller flera av stödtjänsterna FCR-N, FCR-D uppreglering, FCR-D nedreglering, aFRR, mFRR och/eller avhjälpande åtgärd FFR. Vid behov kan även motsvarande kriterier för de frekvensrelaterade funktionerna i RfG (FSM och LFSM) komma att diskuteras i samband med piloten.

Godkänd initial förenklad förkvalificering ger tillträde till marknaden

De enheter/grupper som deltar i piloten och genomgår en initial förenklad förkvalificering med godkänt resultat, får sedan delta på berörda marknader under pilotstudiens gång, enligt ordinarie regler. Ingen särskild ersättning kommer att utgå utöver ordinarie ersättning på marknaden.

Det går att delta i pilotstudien utan att genomgå en förkvalificering, men resursen får då inte delta på marknaden.

Förkvalificeringsansökan för deltagande i pilotstudie för variabla resurser (.docx) Ladda ner

Testresultat kan användas för fullständig förkvalificering

Enheter/grupper som deltar i piloten kan även använda de erhållna testresultaten för att genomgå en fullständig förkvalificering i samband med pilotens slut.

Mer information om förkvalificering

Test av nytt stöddokument för aktörer

Svenska kraftnät kommer att ge ut ett stöddokument till de aktörer med variabel produktion eller förbrukning som deltar i piloten. Dokumentet beskriver de principer som Svenska kraftnät föreslår att en aktör med variabla resurser ska visa att de uppfyller i samband med en förkvalificering, vilket krävs innan resursen kan bli godkänd för att leverera stödtjänster. Dokumentet kommer sedan att vidareutvecklas i samband med pilotstudien för tillämpning under framtida förkvalificeringar.

Stöddokument för aktörer för användning under pilotstudien (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Support document for market players to be used during the pilot study (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Initiala förkvalificeringstester och rapportering av data

Dokument på svenska kring förenklad förkvalificering och rapportering av data för användning under pilotstudien: Testning och rapportering av mätvärden för enheter och grupper som deltar i pilotstudie för variabla resurser (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Deltagare har fått anmäla sig

För att delta i pilotstudien krävdes intresseanmälan senast den 25 april 2022. Intresseanmälan skulle innehålla en kort beskrivning av tilltänkta resurser och en grov tidplan för när förkvalificering kan ske.

Svenska kraftnät kontaktade intresserade aktörer underhand för ett inledande möte. Den 25 april höll Svenska kraftnät sedan ett gemensamt startsmöte med alla deltagare. Länk till mötet skickades direkt till de som anmält intresse till pilotstudien.

Mer information om mötet finns under Aktörsportalen

Kontakt

Vid frågor, kontakta vår funktionsbrevlåda för FCR via e-post: fcr@svk.se.

Vänligen notera att meddelanden avseende pilotstudien ska skickas till funktionsbrevlådan för FCR oberoende av vilken stödtjänst som avses i pilotstudien.

Mer information

Pressmeddelande: Sol- och vindkraften bjuds in som elstödtjänsteleverantörer

Nyhet och information på engelska: Pilot study on ancillary services from resources with variable production or consumption

Mer information om att bidra med reserver under Aktörsportalen

Mer information om förkvalificering under Aktörsportalen

Granskad