Fifty

Under 2015 enades Svenska kraftnät och Statnett om ett samarbete för att utveckla och förvalta ett gemensamt drift- och marknadssystem. Samarbetet baseras på Statnetts egenutvecklade system LARM och har fått namnet Fifty.

Sedan uppstarten har Svenska kraftnät tagit två versioner av Fifty MMS samt en första version av HVDC i drift.

Den 1 februari 2018 undertecknade Ulla Sandborgh och Statnetts koncernchef Auke Lont aktieägaravtal i bolaget Fifty AS. Därmed har verksamheten i Fifty startat, med de två ägarna Svenska kraftnät och Statnett.

Bolaget Fifty kommer att utgöra basen för utveckling och förvaltning av IT-system för marknad och balansering. Samarbetet kring Fifty ska effektivisera utveckling och förvaltning, framtidssäkra lösningen mot bland annat nätkoder och bidra till utvecklingen av nordiska lösningar som förbättrar systemdriften.

Fifty kommer att spela en central roll i ett nytt nordiskt balanseringskoncept, där 15 minuters avräkning ingår, genom att leverera merparten av de IT-system som krävs, främst till Svenska kraftnät och Statnett men även till Fingrid och Energinet.

Fifty kommer löpande att leverera nya versioner av Fifty MMS och portföljen kompletteras med Fifty HVDC och Fifty Nordic MMS under 2018-2019.

Referensgrupp

En referensgrupp har bildats, bestående av Axpo, EON, Fortum, Vattenfall, Skellefteå Kraft och Statkraft.

Mer information

Mer information om Fifty MMS, Fifty Nordic MMS och FiftyWeb.

Kontakt

För aktörsfrågor till Fifty används e-postadressen fifty@svk.se. Den bevakas av projektet under kontorstid och återkopplingstiden är upp till 5 dagar.

Prenumerera på nyheter

Prenumerera på Fiftys nyheter för att få kontinuerlig information om kommande förändringar. Nyhetsflödet hittar du nedan. Du prenumererar genom att klicka på RSS eller E-post överst i flödet. Du kommer då vidare för att ställa in din prenumeration.

Nyheter Fifty

Följ nyheterna via RSS E-post

Uppdaterad version av aFRR Implementation Guide

En uppdaterad version av aFRR Implementation Guide finns nu tillgänglig på Nordic Balancing Models webbplats.

Välkommen till Nordic Balancing Model webbinarium

Den 29 maj kl. 09.00-11.00 håller de nordiska systemoperatörerna ett webbinarium för elmarknadens aktörer om Nordic Balancing Model (NBM). På webbinariet presenteras en uppdaterad färdplan (Roadmap) för implementeringen av NBM.

Lyckad uppgradering av Fifty MMS, Web och HVDC

Nu är de nya versionerna Fifty MMS 14.0 och Fifty HVDC 3.2 igång.

Uppgradering av Fifty MMS, Web och HVDC den 2 april

Idag den 2 april kommer det att vara ett stopp i Fifty MMS, Web och HVDC mellan kl. 10.20 och ca. 11.00. Fifty MMS och Web kommer att uppgraderas till version 14.0 och HVDC kommer att uppgraderas till version 3.2.

Förändring avseende återköp av ej tillgänglig kapacitet

I samband med införandet av den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR sker en förändring för svenska aktörer avseende återköp av ej tillgänglig kapacitet.

Produktionssättning av ny lösning för att skicka aktiverad FCR

Den nya lösningen för att skicka aktiverad FCR produktionssätts för driftdygnet den 2 april 2019.

Drifttagning av Fifty MMS v14 framskjuten

Fifty MMS v14 inklusive ny funktionalitet för FCR kommer inte att tas i drift den 13 mars som tidigare kommunicerats. Vi uppskattar att nytt datum för go live blir under Q2 2019. Vi återkommer med en detaljerad tidplan senast fyra veckor innan ny go live.

Webinar om IT-implementationen för den kommande aFRR-kapacitetsmarknaden

Den 12 december anordnar Statnett, Svenska kraftnät, Energinet och Fingrid ett webinar gällande IT-implementationen för den kommande aFRR-kapacitetsmarknaden. Syftet är att introducera aktörer på aFRR-marknaden till IT-lösningen.

Slutlig version av aFRR Implementation Guide

Nu finns den slutliga versionen av aFRR Implementation Guide tillgänglig på Nordic Balancing Models webbplats.

Fifty MMS v14 tas i drift den 13 mars

Fifty MMS v14, inklusive ny funktionalitet för FCR, kommer att tas i drift den 13 mars 2019. Det innebär också att 13 mars är det datum som nytt Balansansvarsavtal börjar gälla.

Uppdaterad tidplan för Fifty MMS v14

Som vi tidigare kommunicerat har vi inte möjlighet att produktionssätta Fifty MMS v14 nov/dec 2018, på grund av andra produktionssättningar hos Statnett. Vi ser nu att första möjliga tidpunkt för go live är början på mars 2019.

Fifty Nordic MMS-projektet planerar användbarhetstester

Nu planerar vi en serie tester för de BSP som kommer att delta i den nya kapacitetsmarknaden för aFRR.

Uppdatering av ändringarna i Fifty MMS v14

Förtydligande finns nu för ändringarna i MMS v14.

Viktig information till aktörer angående FiftyWeb och Java

Oracle meddelar att Java 8, som idag används av FiftyWeb, inte kommer att uppdateras för företagsanvändare efter januari 2019 om man inte betalar för en licens.

Ny tidplan för Fifty MMS v14

På grund av andra produktionssättningar hos Statnett har vi inte möjlighet att produktionssätta Fifty MMS v14 som planerat nov/dec 2018. Ny tidplan är Q1 2019.

Granskad