Fifty MMS

Fifty MMS är Svenska kraftnäts driftplaneringssystem för hantering av produktionsplaner, börshandel, förbrukningsprognoser, mFRR och FCR.

Fifty MMS v14

Go live för Fifty MMS v14 skedde den 2 april 2019, då också aktiverad FCR börjar skickas enligt ny lösning. Övergång till ny FCR-lösning sker under v19 med första driftsdygn 8 maj, vilket också innebär att nytt Balansansvarsavtal börjar gälla. Balansansvarsavtal kan laddas ned här. 

Detaljerad plan för övergången kan laddas ned här. (pdf, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Detaljerad specifikation om förändring av återrapportering återfinns här. (Edielportalens webbplats, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Fifty MMS v14.1

I samband med införandet av den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR sker en förändring för svenska aktörer avseende återköp av ej tillgänglig kapacitet.

Information om förändringen finns här.

Vid frågor vänligen kontakta fifty@svk.se.

Valutakurs

Vid omvandling mellan valutor för beräkning, återrapportering och så vidare används Nord Pools valutakurs.

För dagar där slutgiltig valutakurs inte fastställs samma dygn används den preliminära valutakursen. För övriga dagar används slutgiltig valutakurs.

Aktuell valutakurs publiceras även på FiftyWeb.

Granskad