Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öresundskablarna

Utbyte av kablar till Danmark

Svenska kraftnät planerar att byta ut den södra av de två sjökabelförbindelserna för 400 kV mellan Skåne och Själland. Förbindelsen är viktig för elförsörjningen i både Sverige och Danmark under såväl normala som ansträngda förhållanden.

Om projektet

Utbyte av kablar till Danmark

Svenska kraftnät planerar att byta ut den södra av de två sjökabelförbindelserna för 400 kV mellan Skåne och Själland. Förbindelsen är viktig för elförsörjningen i både Sverige och Danmark under såväl normala som ansträngda förhållanden.

Om projektet

Svenska kraftnät har nu färdigställt kabelutbytet och Skåneleden är åter öppen genom Domsten-Vikens naturreservat. Det pågår fortfarande återställningsarbeten på platsen och vi räknar med att arbetsområdet på land ska vara helt avvecklat första veckan i juli. 

Svenska kraftnät och våra entreprenörer tackar för visad hänsyn och hoppas att arbetet inte varit till allt för stora besvär. 

Stängsling återuppsatt för bete av getter. Enligt överenskommelse med Länsstyrelsen ska ytterligare stängsling sättas upp i naturreservatet så att getterna betar ner vresrosbuskarna som vetter mot havet. Delar av Skåneleden inom naturreservatet kommer att bli instängslat och få grindar för genompassage. Har ni fler frågor kring detta kontakta förvaltaren Karl-Johan Pålsson på Länsstyrelsen Karl-Johan.Palsson@lansstyrelsen.se.

Röjning i skogen mellan cykelväg och fastigheten Domsten 81:2 ansvarar Länsstyrelsen för.

2021-03-12 Felmeddelande om utskick av gamla nyheter

Under fredagen 12 mars uppstod ett tekniskt fel på Svenska kraftnäts webbplats som gjorde att notiser för tidigare publicerade nyheter skickades ut till prenumeranter av nyhetsflödena. Länkarna till nyheterna är dessutom brutna pga. av omstrukturering som gjorts av webbplatsen.

Vi ber om ursäkt för detta!

Nytt om Öresundskablarna

Öresundskablarna är nu utbytta och åter i drift!


Fredagen 26 juni togs den södra förbindelsen av Öresundskablarna åter i drift efter att de ålderstigna kablarna ersatts med nya moderna. Kablarna som går mellan Kristinelund i Skåne och Skibstrupgård på Själland i Danmark är 400 kV-växelström och togs i drift 1973. Tillsammans med Energinet har Svenska kraftnät nu bytt ut kablarna eftersom den tekniska livslängden var uppnådd.

Skåneleden är åter öppen i Domsten-Vikens naturreservat


Svenska kraftnät har nu färdigställt kabelutbytet och Skåneleden är åter öppen genom Domsten-Vikens naturreservat. Det pågår fortfarande återställningsarbeten på platsen och vi räknar med att arbetsområdet på land ska vara helt avvecklat första veckan i juli.

Kabelutbytet är nu genomfört och arbetsområdet kommer att avvecklas


Svenska kraftnät har nu bytt ut elkablarna mellan Kristinelund i Sverige och Skibstrupgård i Danmark. Just nu pågår en serie av tester innan kabeln kan återtas i drift. Under veckan kommer de flesta av fartygen att lämna området och arbetsplatsen successivt att avvecklas. Vi räknar preliminärt med att åter kunna öppna Skåneleden nästa vecka (vecka 26)

Tidplan

Tidpunkt Händelse
April 2020 Förberedande arbeten med svetsning av långa rör på Natura 2000-området.
Maj 2020 Schaktning för de nya kablarna med en pråm, så kallad Back Hoe Dredger
Maj-juni 2020 Installation av rör i kabelgravar samt upptagning av gamla kablar och installation av nya kablar.
Juni 2020 Arbetsområden på land och i det strandnära området återställs. 
Granskad