Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aurora Line:
Samråd och dialog

Följ projektet via

För att hitta den ledningsstäckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är samråd och myndighetsdialog viktigt i planerandet av en ny ledning.

Efter samrådsperioden sammanställs alla yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät bemöter synpunkter som inkommit. 

Tillsammans med myndighetsdialogen, tidigare identifierade värden och resultatet av samrådsprocessen kommer Svenska kraftnät göra en samlad bedömning och välja den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan när flera aspekter sammanvägts. Dessa är aspekter är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger en negativ påverkan på en viss plats, men som är lämpligare totalt sett jämfört med andra alternativ.

I samrådet får myndigheter, berörda kommuner, fastighetsägare, organisationer, allmänhet och andra intressenter möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på förslaget. I samrådsunderlaget presenteras föreslagen sträckning och möjliga sträcknings- och utformningsalternativ i detalj. Du hittar alla dokument som utgör samrådsunderlaget under fliken "Dokument och kartor" Öppnas i nytt fönster.

Ta del av samrådsredogörelsen, miljökonsekvensbeskrivningen och koncessionsansökan för Aurora line under fliken "Dokument och kartor" Öppnas i nytt fönster.

Frågor? 

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta vår kontaktperson:

Rolf Jakobsson
Telefon: 070-608 50 22 eller 0920-770 62
E-post: rolf.jakobsson@vattenfall.com

Avgränsningssamråd 16 mars-8 juli 2020

För projektet Aurora Line, tidigare kallat Messaure-Keminmaa, genomfördes under hösten-vintern 2018/2019 en myndighetsdialog med ett antal kommuner, länsstyrelse, Försvarsmakten med flera samt berörda samebyar. Då presenterades ett förslag med fyra olika utredningskorridorer, bredare områden där den nya ledningen kan komma att placeras. Sedan genomfördes ett avgränsningssamråd om ett sträckningsförslag inom en av utredningskorridorerna.

Utbyggnadsförslaget är en cirka 180 kilometer lång sträckning mellan Messaure i Jokkmokks kommun och finska gränsen i Torne älv vid Risudden, Övertorneå kommun. Ledningen föreslås gå parallellt med transmissionsnätsledningar som redan finns på samma sträcka. I samrådsunderlaget, som beskriver sträckningen och dess utredningskorridor, kan du läsa mer om sträckningen i detalj.

Med anledning av coronapandemin ställdes planerade fysiska informationsmöten i avgränsningssamrådet in och ersattes av digitala informationsmöten. Samrådsperioden för avgrändingssamrådet förlängdes till 8 juli 2020.

Kompletterande samråd 14 december 2020 till 22 januari 2021

För att minska intrång i känsliga natur- och kulturmiljöer samt värna skyddade arter längs föreslagen sträckning, utredde Svenska kraftnät ytterligare möjliga alternativa sträckningar och utformningsalternativ för den nya ledningen i två delområden inom Gällivare, Boden och Överkalix kommun. Mellan 14 december 2020 och 22 januari pågick ett kompletterande samråd där möjlighet fanns att skicka in ytterligare synpunkter och yttranden. 

Granskad