Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bredåker-Plenninge

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Bredåker och Plenninge

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet genom att förnya en befintlig 220 kV-ledning mellan station Bredåker och station Plenninge i Uppsala kommun.

Transmissionsnätet stärks mellan Bredåker och Plenninge

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet genom att förnya en befintlig 220 kV-ledning mellan station Bredåker och station Plenninge i Uppsala kommun.

Behovet av reinvestering är den viktigaste drivkraften för projekten inom Uppsala då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska livslängder. Men det finns även ett ökat behov av ökad kapacitet in mot Uppsala. Därför planerar Svenska kraftnät att förnya den befintliga ledningen på den cirka 9-10 km långa sträckan mellan station Bredåker och Plenninge i Uppsala kommun.

De föreslagna åtgärderna bidrar till driftsäkerhet men ger även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Uppsalaområdet vilket gör att Svenska kraftnät kan tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger också en ökad robusthet i transmissionsnätet.

 

Nytt om Bredåker-Plenninge

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog Vår, sommar 2021
Samråd Vår, sommar 2022
Planerad erhållen koncession 2024
Projektering 2025
Byggstart 2026
Planerad idrifttagning 2027
Granskad