Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utredning fortsätter av den östra korridoren

Svenska kraftnät har valt att gå vidare med att utreda den östra korridoren för att slutligen komma fram till ett förslag på sträckning.

Under januari till mars tidigare i år genomfördes samråd om två möjliga utredningskorridorer för sträckning av elförbindelsen. Efter samrådet har vi sammanvägt inkomna synpunkter förenat med andra intressen och slutligen valt en utredningskorridor att utreda vidare, för att slutligen bestämma sträckning för mark- respektive sjökabeln.

Efter noggranna överväganden har vi valt att arbeta vidare med den så kallade östra utredningskorridoren, som sträcker sig från Hurva station i Hörby kommun till Ystad som markkabel och vidare till Tyskland som sjökabel. Deletapperna Ö2A och Ö2C, som berör Sjöbo kommun inom den östra korridoren, kommer inte att utredas vidare.

De huvudsakliga skälen till valet av den östra utredningskorridoren är att den utifrån de utredningar och den samrådsprocess som har genomförts bedöms påverka boendemiljö och bebyggelse, natur- och kulturmiljö, friluftsliv samt infrastruktur och planförhållanden i mindre utsträckning än vad den västra korridoren gör. Den östra korridoren har även ur det byggtekniska perspektivet bedömts som lämpligast bland annat med anledning av att den korsar färre större vattendrag, har inget förväntat behov av sprängning samt hög tillgänglighet från närliggande vägar.

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig här på webben

I samrådsredogörelsen sammanfattar vi alla inkomna synpunkter och Svenska kraftnäts bemötande av dessa. Där svarar vi även utförligt på vanliga frågor, som exempelvis på vilket sätt jordbruksmarken påverkas av kabeln och hur stora de statiska magnetfälten är. Samrådsredogörelsen finns publicerad under dokument här på webbplatsen.

Vad händer nu?

Nu när vi har valt vilken utredningskorridor vi utreder vidare fortsätter arbetet med att komma fram till förslag på sträckning. Mellan juni och november kommer natur- och kulturvärdesinventeringar på land samt marina naturvärdesinventeringar och en analys av marin arkeologi till havs att genomföras. Under hösten kommer vi inom den valda korridoren att arbeta fram ett sträckningsförslag, som vi kommer att samråda om under slutet av 2018/början av 2019. Mer information inklusive ett nytt samrådsunderlag kommer att skickas till berörda fastighetsägare inför samrådets start.

Här på webbplasten kan du läsa de senaste nyehterna om Hansa PowerBridge.