Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompletterande samråd för ny sträckning till sjöss

Svenska kraftnät bjuder in till ett kompletterande skriftligt avgränsningssamråd gällande ny sträckning till sjöss vid militärt övningsområdet

Svenska kraftnät genomförde i början av 2018 och 2019 samråd enligt 6 kapitlet 29–31 §§ miljöbalken. Samråden avsåg de delar av projektet som ligger inom svenskt territorium och inom Sveriges ekonomiska zon. Svenska kraftnät har under samrådet fått information om att en del av sträckningen till sjöss berör ett militärt övningsområde som kan påverkas betydande och oacceptabelt av en sjökabel. Med anledning av detta utreder nu Svenska kraftnät en alternativ sträckning för den delen av sjökabeln, som vi nu samråder om.

Samrådet avser alltså enbart ny sträckning för den del av sjökabeln som behöver justeras i och med det militära övningsområdet. Samrådet genomförs skriftligt inför ansökan om nätkoncession för linje för elförbindelsen samt för den vattenverksamhet som verksamheten utgör. Samrådet avser även påverkan på förekommande Natura 2000-områden.

Här hittar du samrådsunderlaget

Samrådsunderlaget och bilagor kan laddas ner under sidan dokument och kartor Om önskas kan även på begäran underlaget skickas per post. Kontakta då någon från Svenska kraftnäts projektorganisation, kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Så lämnar ni synpunkter

Ni lämnar era synpunkter antingen via post eller via e-post. Ange alltid dnr 2017/2402 i brevet eller i ämnesraden för e-post.

Vänligen skicka era synpunkter senast den 3 januari 2020.

Postadress: Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.
E-post: registrator@svk.se

Vad händer efter samrådet?

När samrådsperioden är avslutad sammanställer vi de synpunkter som har kommit in och vårt bemötande av dessa i en samrådsredogörelse. Samrådredogörelsen publiceras på webbplatsen.

Vi väljer sedan den sträckning som vi bedömer är lämpligast och går vidare med den. Valet görs utifrån en samlad bedömning där inkomna synpunkter vägs samman med övriga värden. I nästa steg upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, en koncessionsansökan samt en miljödomsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen respektive mark- och miljödomstolen. Eftersom Hansa PowerBridge är en utlandsförbindelse är det enligt ellagen regeringen som fattar beslut om tillstånd, så kallat koncessionsbeslut.

Läs mer om samrådsprocessen här

Preliminär tidplan

Vi planerar att skicka in koncessionsansökan i september 2020. Vi hoppas sedan kunna börja bygga den nya förbindelsen 2024 och ta den i drift 2026. Vi reserverar oss dock för att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Kontakt

Har du frågor eller fundering kan du skicka epost till hansapowerbridge@svk.se eller höra av dig till oss som arbetar i projektet.