Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd om sträckningsförslag

Svenska kraftnät bjuder in till samråd för den planerade stamnätsförbindelsen Hansa PowerBridge mellan station Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Under samrådet vill Svenska kraftnät få in synpunkter på den planerade förbindelsen och sträckningsförslaget.

Nu bjuder vi på Svenska kraftnät in till samråd om vårt förslag på sträckningen för elförbindelsen Hansa PowerBridge. Det är det andra av två samråd, det första hölls i början av 2018. Under samrådet vill vi ha era synpunkter på den planerade elförbindelsen. Berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner, länsstyrelse, intresseorganisationer och allmänheten har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på hur den nya markkabeln ska byggas.

Ta del av samrådsunderlaget

I samrådsunderlaget presenterar vi den föreslagna sträckningen samt redogör för dess påverkan.

Du hittar samrådsunderlaget och andra dokument under sidan Dokument och kartor

Lämna dina synpunkter senast 8 mars

Skicka dina skriftliga synpunkter antingen via e-post eller via post. Vänligen skicka era synpunkter senast 8 mars 2019. Ange alltid diarienummer för att ditt yttrande ska hamna rätt.

  • E-post till registrator@svk.se. Ange diarienummer 2017/2397.
  • Post till: Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Ange diarienummer 2017/2397Vad händer efter samrådet?Vi väljer sedan den sträckning som vi bedömer är lämpligast och går vidare med den. Valet görs utifrån en samlad bedömning där inkomna synpunkter vägs samman med övriga värden utmed sträckningen.

I nästa steg upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, en koncessionsansökan samt en miljödomsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen respektive mark- och miljödomstolen. Eftersom Hansa PowerBridge är en utlandsförbindelse är det enligt ellagen regeringen som fattar beslut om tillstånd, så kallat koncessionsbeslut.

När samrådsperioden är avslutad sammanställer vi de synpunkter som har kommit in och vårt bemötande av dessa i en samrådsredogörelse. Samrådredogörelsen publiceras här på vår webbplats.

Mer information om samrådet för Hansa PowerBridge hittar du under sidan Samråd och dialog