Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd om utredningskorridorer i februari

Svenska kraftnät bjuder in till samråd för den planerad stamnätsförbindelse Hansa PowerBridge mellan station Hurva i Hörby kommun och Gustrow i norra Tyskland. Under samrådet vill vi ha era synpunkter på den planerade förbindelsen och de olika utredningskorridorerna för inom vilka förbindelsen kan komma att byggas.

Under samrådet vill vi ha era synpunkter på den planerade förbindelsen och de olika utredningskorridorerna. Berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner, länsstyrelse, intresseorganisationer och allmänheten har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på hur den nya markkabeln ska byggas.

Ta del av samrådsunderlaget

I samrådets första del ska vi välja en bredare utredningskorridor för inom vilken elförbindelsen kan komma att byggas. I ett samrådsunderlag presenterar vi två huvudutredningskorridorer för förbindelsen samt redogör för dess respektive påverkan på området. En sammanfattande version av samrådsunderlaget har skickats till fastighetsägare med mark som berörs av alternativen.

Du hittar båda versionerna av samrådsunderlaget och andra dokument här

Lämna dina synpunkter senast 5 mars

Skicka dina skriftliga synpunkter antingen via epost eller via post. Vänligen skicka era synpunkter senast 5 mars 2018. Ange alltid diarienummer för att ditt yttrande ska hamna rätt.

  • E-post till registrator@svk.se. Ange diarienummer 2017/2395.
  • Post till: Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Ange diarienummer 2017/2395  

Mer om samrådsprocessen för elförbindelsen

Mer information om samrådet för Hansa PowerBridge hittar du under sidan Samråd och dialog