Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på webben

Mellan januari och mars 2019 genomfördes samråd om ett utbyggnadsförslag för den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge. Svenska kraftnät har nu sammanställt inkomna yttrande i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig på webben.

I samrådsredogörelsen sammanfattar vi alla inkomna yttranden och Svenska kraftnäts bemötande av dessa. Där svarar vi även på vanliga frågor, som exempelvis vilka ersättningsprinciper vi använder oss utav. Samrådsredogörelsen finns publicerad under fliken ”Dokument och kartor” på projektets webbplats.

Vill du ha ett utskrivet exemplar av samrådsredogörelsen skickat till dig, vänligen kontakta projektets kommunikatör Joel Nylin, se kontaktuppgifter nedan.

Tack för alla värdefulla synpunkter!

Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in under samrådet. Synpunkter utgör en betydande del av underlaget när Svenska kraftnät planerar elförbindelsen och vi försöker tillgodose önskemål i den mån det är rimligt. Valet av sträckning är dock alltid en sammantagen bedömning där flera olika faktorer och intressen måste vägas in.

Vad händer framöver?

Nu kommer Svenska kraftnät väga samman inkomna synpunkter med andra identifierade värden för att hitta ett slutligt sträckningsförslag att söka koncession för. Det innebär att utbyggnadsförslaget kan komma att justeras fram till att dess att ansökan är inskickad. Koncessionsansökan är planerad att skickas in till Energimarknadsinspektionen (Ei) i slutet av 2019. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram där vi redogör för den förväntade påverkan som elförbindelsen kan medföra samt vilka åtgärder som vidtas som att minimera detta. MKB:n ingår som en bilaga i koncessionsansökan och kommer att publicera på projektets webbplats.

Ei handlägger ärendet och överlämnar det sedan till regeringen för att beslut om koncession. Enligt gällande tidplan hoppas vi kunna erhålla beslut om koncession under 2020 och att kunna börja bygga förbindelsen 2023/2024 för att sedan ta den i drift 2026.