Vi planerar att bygga en ny 220 kV-luftledning mellan Hjälta kraftverk och Hjälta kopplingsstation. Vi ska också bygga ett nytt ställverk i Helgum, cirka 10 km väster om Långsele.

I samband med detta kommer vi även att dra om den 220 kV-ledning som går mellan Hjälta och Stadsforsen i dag. Den kommer i stället att gå mellan Hjälta och Helgum. Vi planerar även att dra om en ledning som sedan ska gå mellan Forsse kraftverk och Stadsforsen. 

Dessa arbeten gör vi för att öka ledningarnas livslängd, öka driftsäkerheten och stärka nätets överföringskapacitet. Genom dessa åtgärder möjliggör vi även för anslutning av mer vindkraft i området. 

Vi planerar att vara klara med arbetet med ställverket sommaren 2018. Vi avslutar ledningsåtgärderna i oktober 2018. 

Granskad