Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hurva – Sege

Följ projektet via

Vi förnyar 400 kV-ledning mellan Hurva och Sege

Med förnyelsen av den ålderstigna ledningen ökar vi transmissionsnätets driftsäkerhet i Malmöregionen. Ledningens koppling till såväl SydVästlänken som Baltic Cable till Tyskland gör en förnyelse nödvändig för att båda dessa förbindelser ska kunna utnyttjas maximalt.

Mer om projektet

Vi förnyar 400 kV-ledning mellan Hurva och Sege

Med förnyelsen av den ålderstigna ledningen ökar vi transmissionsnätets driftsäkerhet i Malmöregionen. Ledningens koppling till såväl SydVästlänken som Baltic Cable till Tyskland gör en förnyelse nödvändig för att båda dessa förbindelser ska kunna utnyttjas maximalt.

Mer om projektet

Nytt om Hurva – Sege

Ledningen är åter spänningssatt efter det första avbrottet


Idag (17 juni) tar ledningen mellan Hurva-Sege åter i drift efter det första avbrottet. Det innebär att ledningen har förnyats på den norra delen av sträckan, från Hurva ner till Tygelsjö, samt den nya sträckningen förbi Södra Sandby. Den andra avbrottsperioden är planerad till 23 augusti-17 oktober och då förnyas den södra delen av ledningssträckan, från Tygelsjö ner till Sege.

Status i förnyelsen av Hurva-Sege


Förnyelsen av 400 kV-ledningen Hurva-Sege fortsätter framåt enligt plan. På den norra sträckan, mellan Hurva och Hardeberga, har de gamla stolparna rivits och nya stolpar rests under den första avbrottsperioden. För rivningssträckan förbi Södra Sandby startar i slutet av maj arbeten med att anlägga byggvägar. För den södra sträckan mellan Tygelsjö och Sege förbereds avbrottarbetena som startar i augusti.

Med start i april rivs gamla stolpar och nya stolpar ska resas mellan Hurva och Hardeberga


Under perioden 2 april till 10 juni kommer avbrott att tas på den befintliga ledningen. Under avbrottsperioden ska befintliga stolpar tas ner och nya stolpar att resas på sträckans norra del, från Hurva till Hardeberga. På den södra delen av sträckan, från Hardeberga till Sege, fortsätter markarbeten under våren

Dokument och kartor

Övergripande tidplan

Händelse Tidpunkt
Erhållen koncession 2016
Projektering och andra förberedande arbeten 2017-2019
Informationsmöten inför byggstart Mars 2020
Markarbeten 2020
Byggstart ny ledning 2020
Rivning befintlig ledning 2020-2021
Drifttagning ny ledning 2021
Rivning av befintlig ledning vid Södra Sandby och Staffanstorp 2021
Granskad