Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avbrottsarbeten på den södra delsträckan startar 23 augusti

Förnyelsen av 400 kV-ledningen Hurva-Sege fortsätter framåt enligt plan och i juni kunde den förnyade norra delen av sträckan, mellan Hurva och Hardeberga, tas i drift. På den södra delen av ledningssträckan, från Tygelsjö ner till Sege, kommer avbrottsarbeten att utföras under perioden 23 augusti till 26 oktober.

Under avbrottsperioden, 23 augusti till 26 oktober, rivs den befintliga ledningen från norr till söder. Nya stolparna kommer att resas från söder till norr. Den förnyade ledningen ska vara klar och redo återtas i drift senast 26 oktober. Under avbrottsperioden kommer arbetet att intensifieras med ökad byggtrafik och personal i området kring ledningssträckan. Under perioden kommer arbeten att utföras även under lördagar och söndagar.

Rivningen görs i etapper där de befintliga linorna måste förankras genom ett så kallat linvandringstopp. Det innebär att vissa fastighetsägare på sin mark kommer att få en förankring ovan mark med betongblock.

Vid raseringen av den befintliga ledningen kommer först fas- och topplinor att sänkas ner på marken. Sedan kapas stolparna och fälls, så de faller fritt ner på marken. I de fall där yttre omständigheter inte tillåter att stolpen kan falla fritt kommer en mobilkran att användas för att demontera stolpen. Linor och stolpar kommer därefter tas bort så fort som möjligt. Uppskattningsvis kan det raserade materialet bli liggande 1-2 veckor innan det kan tas bort.  

Efter avslutad rasering kommer nya stolpar omgående att resas med mobilkran. Därefter påbörjas lindragningen. Även under nybyggnationen måste linvadringstopp användas. I detta fall måste förankringen grävas ner i marken eftersom lasterna blir större än vid raseringen. Fastighetsägare som berörs av förankringar i marken kommer att kontaktas innan grävningen påbörjas.

Upptagningen av gamla fundament och efterbehandling av förorenade massor påbörjas under avbrottsperioden och beräknas vara helt färdigställt under november-december 2021. En del återställningsarbeten kan kräva gynnsammare väderförhållanden och därför komma att utföras först under våren 2022.

Den norra delen av sträckan togs i drift i juni

Den förnyade ledningen mellan Hurva och Hardeberga togs i drift i mitten av juni enligt plan. Arbetet med att ta bort tillfälliga byggvägar och forsla bort krossmaterial pågår, precis som upptagningen av gamla fundament och efterbehandlingen av förorenade massor samt återställningen av mark. Återställningsarbetet på sträckan mellan Hurva och Hardeberga beräknas vara helt färdigställt under hösten 2021.

För rivningssträckan förbi Södra Sandby har stolparna raserats. Upptagning av befintliga fundament och efterbehandling av förorenade massor har inletts och beräknas vara klart under hösten.

Skadereglering och nöjdförklaringar

När marken bedöms vara fullt återställd kommer fastighetsägaren kontaktas för en genomgång och reglering av tillfälliga skador för att sedan kunna lämna en nöjdförklaring. Nöjdförklaringen syftar till att bekräfta att arbetet som är utfört på marken är godkänt av er som fastighetsägare. Eventuella skador ska åtgärdas eller regleras ekonomiskt. Ni är välkomna att informera någon av våra kontaktpersoner om det skulle uppstå situationer under avbrottsarbetet som innebär hinder för ert höstbruk, eller om det finns övriga frågor som berör ledningsarbetet.

Kontakta oss

Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss som arbetar i projektet.  I första hand kan ni vända er till våra kontaktpersoner Peppe Eriksson och Anders Fransson. För direktkontakt med entreprenören som utför arbetena hänvisar vi till Linjemontages platschef Morgan Bergvall.

Peppe Eriksson.