Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grundligare arkeologiska utredningar i steg 2

Med start i mars ska kompletterande arkeologiska utredningar, så kallade steg 2, göras vid tidigare identifierade platser. I detta skede görs enbart utredningar där ledningen ska byggas i nya sträckningar vid Staffanstorp och Södra Sandby   (uppdatering: utredningarna avslutades i mars)

Under sommaren 2018 gjorde Svenska kraftnät arkeologiska undersökningar längs ledningssträckan Hurva-Sege inför förnyelsen. Syftet var att identifiera arkeologiska värden så att vi kan ta hänsyn till dessa under arbetet med ledningen. Nu ska kompletterande arkeologiska utredningar göras, så kallade steg 2, där identifierade platser undersöks noggrannare för att närmare bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas. Arbetet är planerat att inledas i början av mars. I detta skede utförs enbart arbeten där ledningen avviker från den befintliga sträckan, dvs. vid Staffanstorp och Södra Sandby.

De grundligare arkeologiska utredningarna är enbart aktuellt på fåtalet platser och ägare av fastigheter som berörs kontaktas av våra kontaktpersoner Peppe Eriksson eller Anders Fransson.

Hur går utredningarna till?

I steg 2 görs mer grundliga utredningar. Grävmaskin används för att ta upp så kallade sökschakt för undersökningen. När utredningarna är avslutade återställs schakten. Vi använder enbart allmänna vägar och privata vägar som har statsbidrag samt vägar där vi har tillstånd. I åkermark använder vi oss av sedan tidigare anvisade körvägar. Tillfälliga skador som uppstår besiktigas, värderas och ersätts av våra kontaktpersoner.

Arkeologiska undersökningar görs stegvis och på vissa platser kan bli aktuellt med ytterligare undersökningar. Mer information kommer om så skulle bli fallet.

Uppdatering 18 April

De arkeoligiska utredningarna i steg 2 avslutades i slutet av mars

Peppe Eriksson.