Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Status i förnyelsen av Hurva-Sege

Förnyelsen av 400 kV-ledningen Hurva-Sege fortsätter framåt enligt plan. På den norra sträckan, mellan Hurva och Hardeberga, har de gamla stolparna rivits och nya stolpar rests under den första avbrottsperioden. För rivningssträckan förbi Södra Sandby startar i slutet av maj arbeten med att anlägga byggvägar. För den södra sträckan mellan Tygelsjö och Sege förbereds avbrottarbetena som startar i augusti.

Förnyelsen av 400 kV-ledningen Hurva-Sege fortsätter framåt enligt plan. På den norra sträckan, mellan Hurva och Hardeberga, har de gamla stolparna rivits och nya stolpar rests under avbrottsperioden. Den förnyade ledningen mellan Hurva och Hardeberga kommer att kunna tas i drift i mitten av juni enligt plan. Arbetet med att ta bort tillfälliga byggvägar och forsla bort krossmaterial har påbörjats, precis som upptagningen av gamla fundament och efterbehandlingen av förorenade massor samt återställningen av mark. Återställningsarbetet på sträckan mellan Hurva och Hardeberga beräknas vara helt färdigställt under hösten 2021.

För rivningssträckan förbi Södra Sandby startar i slutet av maj arbeten med att anlägga byggvägar till samtliga stolpplatser. Raseringen av stolpar och linor påbörjas vid månadsskiftet maj/juni och beräknas att vara klart i mitten på juni. Upptagning av befintliga fundament och efterbehandling av förorenade massor kommer att inledas efter avslutad rasering och beräknas vara klart under hösten.

Skadereglering och nöjdförklaringar

När marken bedöms vara fullt återställd kommer fastighetsägaren kontaktas för att skriva på en nöjdförklaring. Nöjdförklaringen syftar till att bekräftar att arbetet som är utfört på marken är godkänt av er som fastighetsägare. Eventuella skador ska åtgärdas eller regleras ekonomiskt. I samband med avetableringar kommer Svenska kraftnät kontinuerligt att skicka ut värderingserbjudanden.

Avbrottsarbeten mellan Tygelsjö och Sege startar i augusti

På den södra delen av ledningssträckan, från Tygelsjö ner till Sege, kommer montering av stolpar göras med start i mitten av maj vid planerade stolpplatser. Rivningen av befintlig ledning och resning av nya stolpar kommer att utföras under avbrottsperioden, som är 23 augusti till 17 oktober. Rivningen görs i etapper där de befintliga linorna måste förankras genom ett så kallat linvandringstopp. Det innebär att vissa fastighetsägare kommer att få en förankring ovan mark med betongklumpar.

Vid raseringen av den befintliga ledningen kommer först fas- och topplinor att sänkas ner på marken. Sedan kapas stolparna och fälls, så de faller fritt ner på marken. I de fall där yttre omständigheter inte tillåter att stolpen kan falla fritt kommer en mobilkran att användas för att demontera stolpen. Linor och stolpar kommer därefter tas bort så fort som möjligt. Uppskattningsvis kan det raserade materialet bli liggandes 1-2 veckor innan det kan tas bort.  

Efter avslutad rasering kommer nya stolpar omgående att resas med mobilkran. Därefter påbörjas lindragningen. Även under nybyggnationen måste linvadringstopp användas. I detta fall måste förankringen grävas ner i marken (1 timmerstock/fas) eftersom lasterna blir större än vid raseringen. Fastighetsägare som berörs av förankringar i marken kommer att kontaktas innan grävningen påbörjas.

Upptagningen av gamla fundament och efterbehandling av förorenade massor påbörjas under avbrottsperioden och beräknas vara helt färdigställt under november-december 2021. En del återställningsarbeten kan kräva gynnsammare väderförhållanden och därför komma att utföras först under våren 2022.

Kontakta oss

Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss som arbetar i projektet.  I första hand kan ni vända er till våra kontaktpersoner Peppe Eriksson och Anders Fransson. För direktkontakt med entreprenören som utför arbetena hänvisar vi till Linjemontages platschef Morgan Bergvall. 

Peppe Eriksson.