Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Med start i april rivs gamla stolpar och nya stolpar ska resas mellan Hurva och Hardeberga

Under perioden 2 april till 10 juni kommer avbrott att tas på den befintliga ledningen. Under avbrottsperioden ska befintliga stolpar tas ner och nya stolpar att resas på sträckans norra del, från Hurva till Hardeberga. På den södra delen av sträckan, från Hardeberga till Sege, fortsätter markarbeten under våren

Arbetet med att förnya 400 kV-ledningen mellan Hurva och Sege går vidare enligt plan. Under perioden 2 april till 10 juni kommer avbrott att tas på den befintliga ledningen. Under avbrottsperioden ska befintliga stolpar tas ner och nya stolpar att resas på sträckans norra del, från Hurva till Hardeberga. På den södra delen av sträckan, från Hardeberga till Sege, fortsätter markarbeten under våren. Där utförs stolparbeten under nästa avbrottsperiod som är planerad till 23 augusti-17 oktober. I Södra Sandby pågår arbetet med att bygga ledningen i ny sträckning. I slutet av mars ska även mätningar av steg- och beröringsspänningar att göras längs ledningssträckan, vilket man gör för att säkerställa att ledningen är säker att tas i drift.

Så genomförs rivningen av
befintliga och resning av nya stolpar

Den 2 april påbörjas raseringen av befintliga stolpar mellan Hurva och Hardeberga. Då kommer den befintliga ledningen att raseras i etapper. De befintliga linorna måste förankras i marken, genom ett så kallat linvandringstopp, vilket innebär att vissa fastighetsägare kommer att få en förankring i marken. Förankringen görs genom att en timmerstock per ledningsfas grävs ned ca 2 meter i marken.

Vid raseringen av den befintliga ledningen kommer först fas- och topplinor att sänkas ner på marken. Sedan kapas stolparna och fälls, så de faller fritt ner på marken. I de fall där yttre omständigheter inte tillåter att stolpen kan falla fritt kommer en mobilkran att användas för att demontera stolpen. Linor och stolpar kommer därefter att bli liggandes på marken tills avbrottsperioden är över.

Efter avslutad rasering kommer nya stolpar omgående att resas med mobilkran. Därefter påbörjas lindragningen. Även under nybyggnationen måste linvadringstopp användas med samma teknik som vid raseringen. Efter att den nya ledningen är färdigställd tas befintligt ledningsmaterial bort.

Upptagningen gamla fundament, sanering av kontaminerad jord samt komplett återställning av mark påbörjas under avbrottsperioden men beräknas vara helt färdigställt under september-oktober 2021.

På sträckan förbi Södra Sandby kommer röjningsarbeten att utföras under mars 2021. Byggvägar till befintliga stolpar påbörjas från mitten av mars. Själva raseringen och saneringen av gamla fundament utförs preliminärt under oktober-november.

Mätningar av steg- och beröringsspänningar i mars

Under mars och april kommer personal att vara ute längs med ledningssträckan i ett fåtal dagar och mäta risken för steg- och beröringsspänningar. Mätningarna är en del i ett kontinuerligt tillsynsarbete som Svenska kraftnät bedriver i syfte att säkerställa underhållet och driften transmissionsnätet. Mätningarna görs i etapperna:

  • 23 mars – Ny ledningsträcka i Södra Sandby
  • 30 mars – Norra delsträckan Hurva till Hardeberga
  • 13 april – Södra delsträckan ner till Sege

För att säkerställa rätt mätvärden kan vår entreprenör Jordningsteknik under en kort period behöva beträda er tomtmark för att utföra dessa mätningar. Mätningarna sker med hjälp av bärbar mätutrustningen och någon åverkan på er tomtmark kommer därför inte att ske. Vår entreprenörs personal kommer att ha gula västar märkta ”Svenska kraftnät” medan de utför arbetet.

Om ni har upplysningar ni vill delge oss inför mätningen (t ex okopplad hund), eller om ni har annan relevant information, ber vi er att snarast meddela oss enligt kontaktuppgifter i slutet av brevet.

Kontakt och mer information

Tyvärr hindrar Coronapandemin oss från att hålla informationsmöten inför avbrottsarbetena som vi hade planerat. Har ni frågor, funderingar eller önskemål rörande arbeten på er fastighet är ni alltid välkomna att kontakta oss som arbetar i projektet. I första hand kan ni vända er till våra kontaktpersoner Peppe Eriksson eller Anders Fransson. För direktkontakt med entreprenören som utför arbetena hänvisar vi till Linjemontages platschef Morgan Bergvall.

Peppe Eriksson.