Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi undersöker markförhållanden vid stolpplatser

Svenska kraftnät undersöker markförhållanden vid stolpplatser mellan längs den planerade ledningssträckan för Hurva-Sege. Förhållandena i marken undersöks för att vi ska kunna bestämma vilken typ av stolpar och fundament som ska användas vid respektive stolpplats.

Under perioden februari och fram till sommaren utför vi markundersökningar vid de planerade stolpplatserna längs ledningssträckan mellan Skatteberga, där ledningen lämnar befintlig ledningsgata, och station Sege. Förhållandena i marken undersöks för att vi ska kunna bestämma vilken typ av stolpar och fundament som ska användas vid respektive stolpplats.

Informationsbrev skickas ut till fastighetsägare och väghållare som berörs av undersökningarna.

Vad innebär markundersökningarna?

Vid markundersökningarna används en borrbandvagn för att göra ett antal provhål i marken vid respektive stolpplats. Därigenom kan förhållandena i marken bestämmas och utifrån det avgörs vilken typ av stolpar respektive fundament som ska användas på platsen. Entreprenaden för markundersökningarna utförs av WSP, på uppdrag av Svenska kraftnät.

Transport av borrbandvagnar mellan stolpplatserna sker med lastbil på närliggande vägar i området. Transporter kommer även att ske inom befintlig ledningsgata. Eventuella skador som orsakas av oss eller vår entreprenör ska återställas eller ersättas ekonomiskt.  Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta någon av våra kontaktpersoner Peppe Eriksson eller Anders Fransson, se uppgifter på sista sidan. 

Vi vill även komma i kontakt med eventuella arrendatorer

Till fastighetsägare som arrenderar ut mark för jordbruk ber vi er vänligen att vidarebefordra informationen till arrendatorerna. Vi vill nämligen komma i kontakt med alla som äger eller brukar mark längs den berörda sträckan. Detta för att införskaffa relevant information om brukningsenheterna så att arbetet kan anpassas för att ge så liten påverkan som möjligt och minskade risker för exempelvis spridning av jordsmittor. Det kan till exempel handla om huruvida det förekommer ekologisk odling på marken eller radodlingar av grönsaker och potatis m.m.

Kontakta oss

Vill ni att vi kontaktar er innan vi beträder fastigheten vänligen meddela det önskemålet till någon av våra kontaktpersoner Peppe Eriksson eller Anders Fransson. Om ni har andra frågor eller funderingar är det i första hand honom ni vänder er till.

Peppe Eriksson
070-370 47 00
peppe.eriksson@vattenfall.com

Anders Fransson
072-509 37 65
anders1.fransson@vattenfall.com