Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslut om sträckningsalternativ i området kring Ryd

Svenska kraftnät har nu fattat beslut om sträckningsalternativ i området kring Ryd. Med hänsyn till inkommande yttranden och genomförda undersökningar har vi valt att gå vidare med det sträckningsalternativ som går väster om den samlade bebyggelsen i Ryd och Björbäck.

Så har vi gjort bedömningen

Det valda sträckningsalternativet har justerat något så att ledningen kommer längre ifrån värdefulla natur- och friluftsområden, bland annat vid Ingelkärr och Björsjön. Vi har tagit hänsyn till flera olika faktorer och gjort en samlad bedömning av vilket av alternativen som medför minst negativ påverkan på bland annat boendemiljö, friluftsliv, kultur- och naturmiljö i området kring Ryd, vilket resulterade i att det västra alternativet valdes. I bedömningen har påverkan på boendemiljö värderats högt, vilket det också har uttryckts önskemål om i många av de inkomna yttrandena.

Bedömningen har gjorts utifrån de olika alternativens påverkan på:

>          Boendemiljö, inklusive visuell påverkan

>          Rekreation och friluftsliv

>          Arkeologi och kulturmiljö

>          Naturmiljö och fågelliv

>          Naturresurser

>          Infrastruktur

>          Anläggningskostnad, driftsäkerhet och reparationstid

Informationsbrev har skickats ut till berörda

Ett informationsbrev har skickats ut till de som berörts av samrådet för sträckningen kring Ryd. I informationsbrevet finns en utförligare beskrivning av hur vi gjort bedömningen och vilken påverkan alternativen har för varje intresse/värden, som listas ovan.

Vad händer nu?                                         

Nästa steg är att sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansöka om koncession för ledningen hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Vi räknar med att handläggningstiden av ansökan kommer att pågå under 2016 – 2018. Som en del i handläggningsprocessen kommer Ei att skicka ansökan på remiss.

Har du frågor?

Har du frågor om innehållet i informationsbrevet eller om samrådsprocessen i allmänhet vänligen kontakta Anna Palm, kontaktperson telefon 070-256 00 61.