Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningssträckan är bestämd

Svenska kraftnät har nu valt ett förordat sträckningsalternativ för den planerade ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. De sista justeringarna på sträckningsalternativet är nu gjorda och vi har därmed ett färdigt sträckningsalternativ som vi kommer att söka koncession för hos Energimarknadsinspektionen (Ei)

På sidan Dokument och kartor finns en detaljerad karta med fastighetsgränser, se "Förordat sträckningsalternativ".

Vill du ha ett utskrivet exemplar skickat till dig, vänligen kontakta Joel Nylin, på telefon 010-475 83 31 eller e-post joel.nylin@svk.se.

Ansökan om koncession inklusive MKB

Just nu pågår arbetet med att färdigställa koncessionsansökan för det valda sträckningsalternativet. Koncession är det tillstånd som Svenska kraftnät får av Ei för att bygga ledningen. Ei handlägger koncessionsansökan och remissar sakägare och andra intressenter. Därmed har du möjligheten att skicka dina yttranden till Ei.

I koncessionsansökan ingår en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där vi redogör för hur ledningen förväntas påverka omgivningens värden och vilka åtgärder som vidtas för att minimera den påverkan. Där redogör vi även för valet av sträckningsalternativ och hur bedömningskriterierna sett ut. När MKBn är klar publiceras den på webben.

Tidplan

Koncessionsansökan är planerad att skickas in i juni. Vi räknar med att få beslut från Ei under 2017. Beslutet kan överklagas och avgörs då av regeringen. Ledningen är planerad att börja byggas 2018 och att tas i drift 2021.

Tack för era synpunkter!

Samrådet är nu avslutat och vi tackar för alla era synpunkter. De har varit ett mycket viktigt bidrag till arbetet med att hitta den mest lämpade sträckningen för ledningen. Vi har genomfört samråd i två omgångar. I det första presenterades flera utbyggnadskorridorer och i det andra samrådet hade antalet korridorer minskats ner. Vi har även genomfört kompletterande samråd för tillkommande korridorer från den första samrådsomgången Efter andra samrådsomgången genomförde kompletterande samråd även för sträckan runt den samlade bebyggelsen i Ryd och Björbäck samt om sambyggnaden över Göta älv. Redogörelser från samråden finner du på vår webbplats.

Mer information

Vi kommer att skicka ut mer information i samband med koncessionsansökan. Den senaste information hittar du alltid vår webbplats. Du kan även skicka dina frågor till epostadressen skogssater-stenkullen@svk.se, så svarar vi så snart vi kan. Även våra kontaktpersoner finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor.

Marit Axelsson
Kontaktperson för fastighetsägare i Trollhättans och Kungälvs kommuner
Telefon: 070-338 52 01

Jonas Algesten
Kontaktperson för fastighetsägare i Lilla Edets kommun
Telefon: 076-772 46 08

Anna Palm
Kontaktperson för fastighetsägare i Ale och Lerums kommuner
Telefon: 070-256 00 61