Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotograf: Tomas Ärlemo

Stämpling och värdering av skog startar i augusti

Med start i augusti ska skog som behöver avverkas för att ge plats åt ledningen stämplas och värderas. Ingen skog avverkas emellertid förrän Svenska kraftnät fått koncession från Energimarknadsinspektionen och tillstånd att bygga ledningen, ett beslut som väntas under hösten 2018.

Skogsgatan för den nya ledningen blir 44 meter bred. Även träd utanför skogsgatan som vid fall riskerar att skada ledningen, så kallade kantträd, stämplas för avverkning. Stämplade träd markeras med färgade streck. Samma färg används för att markera träd tillhörande en fastighet. För att urskilja vilka träd som tillhör respektive fastighet används olika färger för olika fastigheter. Färgen har ingen övrig betydelse. Stämpling och värdering görs av Sweco på uppdrag av Svenska kraftnät.

Värdering enligt Lantmäteriets skogsnorm

Samtidigt som stämplingen värderar vi den skogsmark som tas i anspråk av ledningen. Värderingen avgör vilken ersättning som betalas ut till skogsägaren och ersättningserbjudanden skickas ut löpande när vi har koncession för att få bygga den nya ledningen.

Ersättningsnivåerna utgår ifrån Lantmäteriets skogsnorm från 2018. Skogsnormen tar hänsyn till markvärde, för tidig avverkning, samt storm- och torkskador. Skogsägaren kan välja att själv avverka skogen eller att sälja den på rot. I erbjudandet om ersättning gör vi ett påslag med 25 procent på intrångsersättningen och på värdet av eventuellt rotköp. Ersättningen för rotköp och rotposter motsvarar de nivåer som är aktuella vid högkonjunktur. Kan inte Svenska kraftnät och skogsägaren komma överens om ersättningen avgörs ärendet av Lantmäteriet.

Mer information och frågor

Har du frågor eller funderingar om stämplingen ber vi dig kontakta någon av våra kontaktpersoner, se kontaktuppgifter nedan. Under sommarens ledigheter kan det vara svårare att få tag på enskilda personer. Ni kan också höra av er till någon av oss andra som arbetar i projektet, se kontaktuppgifter på webben. Ni kan alltid ringa Svenska kraftnäts växel på 010-475 80 00 eller mejla registrator@svk.se för att få hjälp.

Anna Palm
Kontaktperson för Ale kommun och Lerums kommun
070-256 00 61

Marit Axelsson
Kontaktperson för Kungälvs kommun
070-338 52 01

Peppe Eriksson
Kontaktperson för Trollhättans kommun och Lilla Edets kommun
070-370 47 00