Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förberedelser inför rivning

Den nya ledningen öster om Ljusdal driftsattes hösten 2019. Nu påbörjar vi arbetet med att röja och avverka skog i ledningsgatorna för att sedan riva den gamla ledningen.

Den gamla 220 kV ledningen mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna är nu ersatt med en ny ledning som går öster om Ljusdal. På en del av sträckan, mellan Temor-Stavsätter, löper en gammal luftledning som delvis revs 2010. Det som återstår att riva är en bärande stolpe och tillhörande optofiberlina.

Arbetet med att riva fundamenten och optofiberlinan mellan Temor-Stavsätter påbörjas parallellt som den gamla ledningen som går genom Ljusdal rivs.

Röjning av ledningsgator  

Inför rivningen påbörjar vi röjning och avverkning av skog i ledningsgatorna. Detta för att skapa framkomlighet för rivningsarbetet.

Vår entreprenör Kraftkonsult kommer genomföra arbetet med att röja och avverka skog i ledningsgatorna. Arbetet kommer påbörjas i mitten på maj och pågå fram till slutet på juni.

Frågor

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om projektet. För frågor som rör arbetet med att röja och avverka skog i ledningsgatorna, kontakta i förstahand vår kontaktperson:

Erik Schönning, Kraftkonsult
Telefon: 010-482 50 22
Mejl: erik_schonning@kraftkonsult.nu

Kort om projektet

I december 2017 började Svenska kraftnät arbetet med att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den gamla ledningen, som gick genom Ljusdal, var nära 70 år gammal och behövde bytas ut. Den nya ledningen går öster om Ljusdal och byggdes klart och driftsattes under hösten 2019. Nu ska den gamla ledningen rivas och under våren handlar vi upp en entreprenör till rivningen och återställningsarbetet som beräknas påbörjas under sommaren 2020.

Genom att byta ut ledningen säkrar vi transmissionsnätets kapacitet. I norra Sverige produceras allt mer förnyelsebar el i form av både vind- och vattenkraft. För att transmissionsnätet ska klara av en växande elproduktion behöver nätet förstärkas och befintliga ledningar ses över, så att de uppfyller dagens krav på kapacitet och säkerhet.