Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krångede-Horndal:
Om projektet

Följ projektet via

Sedan 2017 arbetar Svenska kraftnät med att flytta och sedermera riva en del av transmissionsnätsledningen som går mellan stationerna Krångede i Ragunda kommun och Horndal i Avesta kommun. Den gamla ledningen gick genom Ljusdal, den nya sträckningen går nu istället runt Ljusdal och ansluter i Kläppa station i Ljusdal.

Ny väg för elledningen genom Ljusdal

Ledningen genom Ljusdal är en del av elförbindelsen mellan Krångede i östra Jämtland och Horndal i Dalarna, som bidrar till att säkerställa att vi har ett robust, driftsäkert och effektivt elsystem. Den byggdes på 1940-talet och behövde moderniseras. Efter dialog med bland andra Ljusdals kommun har vi valt att flytta bort ledningen från tätorten och ledningen går nu istället runt Ljusdal.

Transmissionsnätet behöver förstärkas när elproduktionen ökar i norr

I norra Sverige produceras allt mer förnyelsebar el i form av både vind- och vattenkraft. Det beror på att fler vindkraftsparker byggs och att effekten höjs i vattenkraftverken. För att transmissionsnätet ska klara av att ta emot den växande elproduktionen behöver det förstärkas och befintliga ledningar ses över så att de uppfyller dagens krav på kapacitet och säkerhet. 

Ledningen stärker transmissionsnätet och minskar risken för strömavbrott 

Genom att byta ut ledningen säkrar vi transmissionsnätets kapacitet. Det minskar risken för att nätet överbelastas, vilket kan leda till strömavbrott.

Driftsättning ny ledning 2019

Den nya ledningen går öster om Ljusdal och byggdes klart och driftsattes under hösten 2019. Nu ska den gamla ledningen rivas och under 2021 handlar vi upp en entreprenör till rivningen och återställningsarbetet som beräknas påbörjas våren 2022.

Karta över den nya sträckningen

Under fliken "Dokument och kartor" hittar du en karta som visar ledningens nya sträckning vid Ljusdal.

 

Granskad