Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu har vi lämnat in tillståndsansökan

Efter en längre tids utredning och samrådsprocess har vi nu skickat in tillståndshandlingar till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Tillståndsansökan för Långbjörn- Storfinnforsen skickades in 14 oktober 2016. Ei handlägger nu ärendet och fattar sedan beslut om vi får tillstånd att bygga och driva ledningen enligt vald sträckning. Handläggningstiden kan variera men vi planerar att kunna börja bygga ledningen under 2019. Som en del av prövningen skickar Ei sedan ansökningen på remiss till berörda fastighetsägare och myndigheter. Det innebär att det fortfarande finns möjlighet att lämna eventuella synpunkter.

Miljökonsekvensbeskrivning

Till ansökningen bifogas en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver sträckningsförslaget i detalj och vår bedömning av hur bland annat natur-, kultur- och boendemiljö påverkas. Miljökonsekvensbeskrivningen kan du läsa här på webben under fliken Dokument. Där hittar du också kartor över den förordade sträckningen.

Vad händer nu?

Nästa moment är projekteringen av ledningen som kommer att inledas under 2017. Då görs mer detaljerade undersökningar av omgivningen och markförhållandena längs den planerade sträckan. I detaljprojekteringen fastställer vi placeringarna av resterande stolpar samt avgör vilka typer av stolpar och fundament som ska användas på respektive stolpplats. Vinkelstolparna är bestämda sedan tidigare då de är avgörande för sträckningens utseende, dock kan vissa justeringar behöva göras efter att vi gjort mer omfattande markundersökningar i projekteringsfasen.

Vi kommer även att göra förberedande arbeten inför byggfasen. Vägarna i området kommer att inventeras och vi kommer även att stämpla och värdera skog som måste avverkas för ledningsgatan. Stämplad skog avverkas emellertid inte förrän koncessionen är beviljad och en överenskommelse har nåtts mellan Svenska kraftnät och skogsägaren.

När en entreprenad upphandlats och vi fått nödvändiga tillstånd och avtal kan ledningen börja byggas. Vår preliminära uppskattning är att vi ska ha koncession och övriga tillstånd klara så att vi kan börja bygga 2019. Observera att tidsuppskattningarna är preliminära. Det finns många beroenden i projektet och mycket avgörs av tiden för handläggningsprocessen för koncessionen.