Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lindbacka – Östansjö

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks i Östra Svealand

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks i Östra Svealand

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken.

Om projektet

Skarvsprängningar under våren

Under våren kommer ledningsarbetet att inkludera sprängningar av linskarvar. Det innebär att skarpa och höga sprängljud kommer att förekomma längs med ledningssträckningen. Information om skarvsprängningarna sker kontinuerligt till fastighetsägare i närområdet.

Nytt om Lindbacka – Östansjö

Drifttagningen framskjuten till sommaren 2022


Arbetet med att montera och resa de nya stolparna har inte gått i den takt som var planerat. Drifttagningen av den nya 400 kV-ledningen förväntas därför kunna ske först till sommaren 2022. Förskjutningen av tidplanen beror till stor del på fortsatta problem med leverans och kvalitetssäkring av stål.

Natur- och kulturvärden i fokus under entreprenaden i Lindbacka-Östansjö


I projekt Lindbacka-Östansjö bygger Svenska kraftnät en ny 400 kV-ledning för att ersätta en avvecklad 220 kV- ledning. Områdets artrikedom och stora kulturvärden ställer höga krav på såväl rivningsarbetet som nybyggnationen. Tillståndsansvarige Lo Wichmann berättar om projektets utmaningar och hur vi arbetar med bevarandet av natur- och kulturvärden.

Information om arbeten under älgjakten


Ambitionen är att genomföra fältarbeten utan att störa älgjakten, och vanligtvis brukar inga komplikationer uppstå. Under den första veckan av älgjaktsäsongen (vecka 40) kommer transporter av stål till stolpplatser samt mindre monteringsarbeten att utföras. Därefter fortlöper arbetena som vanligt.

Fakta om Lindbacka – Östansjö

Ledningen byggs mellan station Lindbacka, väster om Örebro och station Östansjö, utanför Hallsberg. Den kommer till största delen att byggas i samma sträcka där det idag går en 220 kV-ledning. Undantaget är kortare sträckor i respektive ända, där ledningen byggs i ny mark. 220 kV-ledningen kommer att rivas.

Längd: ca 27 km
Antal stolpar: 94 stycken
Höjd: ca 30 meter
Avstånd mellan stolparna: drygt 300 meter
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Koncession från Energimarknadsinspektionen November 2017
Upphandling entreprenör Vinter 2019
Rivning 220 kV-ledning Våren 2020
Markarbeten Våren 2020
Montering och resning av stolpar 400 kV-ledning Hösten 2021
Drifttagning Sommaren 2022

Bilder

Kontaktperson

Ställ en fråga om Lindbacka – Östansjö

Ställ din fråga om Lindbacka – Östansjö så svarar vi så snart vi kan.

Projektgrupp

Granskad