Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lindbacka – Östansjö

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks i Östra Svealand

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks i Östra Svealand

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken.

Om projektet

Nytt om Lindbacka – Östansjö

Information om arbeten under älgjakten


Ambitionen är att genomföra fältarbeten utan att störa älgjakten, och vanligtvis brukar inga komplikationer uppstå. Under den första veckan av älgjaktsäsongen (vecka 40) kommer transporter av stål till stolpplatser samt mindre monteringsarbeten att utföras. Därefter fortlöper arbetena som vanligt.

Drifttagningen framskjuten till våren 2022


Med anledning av fortsatta problem med leveransen och kvalitetssäkringen av stål kommer arbetet med stolpresningen att komma igång först efter sommaren. Därmed justeras tidplanen och den nya 400 kV-ledning mellan Lindbacka och Östansjö beräknas tas i drift under våren 2022.

Stolpmontering startar i april efter en tids avbrott


Efter en tids fördröjning inleds monteringen av stolpar i april 2021. Anledningen till förseningen har varit kvalitetsbrister i stålleveransen, vilket gjorde att arbetet inte kunde genomföras under hösten som planerat. Efter att en ny stålleverantör har upphandlats kan arbetena återupptas under våren. Det innebär att tidplanen förskjuts och ny planerad tid för drifftagningen av 400 kV-ledningen blir årsskiftet 2021/2022.

Fakta om Lindbacka – Östansjö

Ledningen byggs mellan station Lindbacka, väster om Örebro och station Östansjö, utanför Hallsberg. Den kommer till största delen att byggas i samma sträcka där det idag går en 220 kV-ledning. Undantaget är kortare sträckor i respektive ända, där ledningen byggs i ny mark. 220 kV-ledningen kommer att rivas.

Längd: ca 27 km
Antal stolpar: 94 stycken
Höjd: ca 30 meter
Avstånd mellan stolparna: drygt 300 meter
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Koncession från Energimarknadsinspektionen November 2017
Upphandling entreprenör Vinter 2019
Rivning 220 kV-ledning Våren 2020
Markarbeten Våren 2020
Montering och resning av stolpar 400 kV-ledning Hösten 2021
Drifttagning Våren 2022

Bilder

Granskad