Hoppa till huvudinnehåll

Lindbacka – Östansjö

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks i Östra Svealand

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks i Östra Svealand

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken.

Om projektet

Nytt om Lindbacka – Östansjö

Stolpmontering startar i april efter en tids avbrott


Efter en tids fördröjning inleds monteringen av stolpar i april 2021. Anledningen till förseningen har varit kvalitetsbrister i stålleveransen, vilket gjorde att arbetet inte kunde genomföras under hösten som planerat. Efter att en ny stålleverantör har upphandlats kan arbetena återupptas under våren. Det innebär att tidplanen förskjuts och ny planerad tid för drifftagningen av 400 kV-ledningen blir årsskiftet 2021/2022.

Fortsatta byggarbeten och information om älgjakt


Den gamla 220 kV-ledningen har nu rivits och sedan i våras pågår mark- och fundamentsarbeten för den nya 400 kV-ledningen. Under hösten kommer montage och resning av stolpar att inledas. Den nya ledningen är beräknad att driftsättas våren 2021. Under första veckan av älgjakten utförs fältarbeten enbart vid utvalda stolpplatser. Vi ber er kontakta oss om ytterligare hänsyn behöver vidtas under resterande jaktperiod.

Välkomna på informationsmöte inför byggstarten


Tisdagen 21 januari håller Svenska kraftnät och ansvarig entreprenör, Vattenfall Services Nordic AB ett lokalt informationsmöte i Församlingshemmet vid Tysslinge kyrka i Vintrosa. Vi informerar om hur arbetet med att bygga ledningen kommer att genomföras, diskuterar åtkomst till fastigheter och hantering av skadereglering.

Fakta om Lindbacka – Östansjö

Ledningen byggs mellan station Lindbacka, väster om Örebro och station Östansjö, utanför Hallsberg. Den kommer till största delen att byggas i samma sträcka där det idag går en 220 kV-ledning. Undantaget är kortare sträckor i respektive ända, där ledningen byggs i ny mark. 220 kV-ledningen kommer att rivas.

Längd: ca 27 km
Antal stolpar: 94 stycken
Höjd: ca 30 meter
Avstånd mellan stolparna: drygt 300 meter
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Koncession från Energimarknadsinspektionen November 2017
Upphandling entreprenör Vinter 2019
Rivning 220 kV-ledning Våren 2020
Markarbeten Våren 2020
Montering och resning av stolpar 400 kV-ledning Våren 2021
Drifttagning Årsskiftet 2021/2022

Bilder