Nedan hittar du dokument och kartor för Lindbacka – Östansjö som MKB, förstudie och samrådsredogörelser.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samrådsredogörelse

Granskad