Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nytt Projektnytt inför markundersökning

Förberedelserna för att bygga den nya ledningen mellan Lindbacka och Östansjö löper på enligt planerna. Under sommaren har inmätningar genomförts längs ledningssträckan. Det innebär att avstånd och höjdskillnader i terrängen har mätts för att skapa en god överblick av området.

I oktober inleds nästa arbetsmoment då markförhållandena vid stolplatserna ska undersökas. I det fjärde numret av Projektnytt kan du läsa mer om markundersökningarna och vilka typer av fundament som Svenska kraftnät använder.


Borrbandvagn som används vid markundersökningarna

Markundersökning

Markundersökningarna beräknas pågå fram till årsskiftet. Med hjälp av en borrbandvagn görs ett antal provborrhål vid respektive stolpplats för att närmare undersöka förhållandena i marken. Regelbundna mätningar görs också av grundvattenytan via ett nedborrat grundvattenrör. Utifrån resultaten av undersökningarna avgörs sedan vilken typ av fundament och stolpar som ska användas på respektive plats.

Svenska kraftnät använder tre typer av stolpfundament. Bergfundament, som används när ledningsstolpar placeras på berggrund. Pålfundament, som används för att staga upp stolparna vid ostabila markförhållanden, som till exempel myrmarker. I övriga markförhållanden, när ovanstående alternativ inte behöver tillämpas, används jordfundament.

Svenska kraftnät bygger också med flera stolptyper. B-stolpen används främst i ängs- och åkermarker och blir den vanligaste stolptypen i den nya ledningen. I andra fall, som vid vinklar och andra markförhållanden, tillämpas andra stolptyper.

Läs det senaste Projektnytt här

Vill du också få Projektnytt hemskickat i brevlådan eller via e-post? Kontakta Joel Nylin på joel.nylin@svk.se eller tel. 010-475 83 31.